Siirry sisältöön

FM-radiokanavat

  • Lupa kattaa musiikin käytön ja tallentamisen radion lähetystoiminnassa ja radion omissa on demand -palveluissa. Lupa ei kata simulcastingia
  • Sekä kaupallisille että lyhytaikaisella toimiluvalla toimiville radioasemille, radioasemakohtainen
  • Luvan hinta on prosenttiosuus radioaseman radiotoiminnan kokonaistulosta, sis. simulcasting ja on demand
  • Lähetystoiminnassa käytetyn musiikin tiedot raportoidaan Teostolle kuukausittain
  • Kysy lisätietoja tai hanki lupa ottamalla yhteyttä

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa musiikin käytön radion lähetystoiminnassa ja musiikin tallentamisen lähetystoimintaa varten sekä musiikin käytön radio-ohjelmien on demand -palveluissa radion omilla kotisivuilla.

Jos radiolähetystä välitetään samanaikaisesti ja muuttamattomana internetissä, tarvitaan erillinen simulcasting-lupa.

Kenelle lupa on tarkoitettu?

Luvan tarvitsevat kaikki kaupalliset radioasemat ja lyhytaikaisella toimiluvalla toimivat radioasemat, jotka soittavat musiikkia. Lupa on radioasemakohtainen. Jos radiotoiminta on pienimuotoista, tarkista kattaako Mediapienlupa sen musiikinkäytön.

Miten luvan hinta muodostuu? 

Luvan hinta on prosenttiosuus radioaseman radiotoiminnasta saamasta kokonaistulosta. Kokonaistuloon lasketaan mukaan simulcasting-lähetykseen liittyvät tulot ja on demand -palveluihin liittyvät tulot. Luvalla on minimihinta, joka kattaa musiikin käytön FM- ja simulcasting-lähetyksessä sekä radio-ohjelmien on demand -palveluissa.

Milloin lupa maksetaan?

Radiot ilmoittavat Teostolle tiedot kaikesta lähetystoiminnassa käyttämästään musiikista kuukausittain.

Kaupallisilta radioasemilta luvan hinta laskutetaan kuukausittain. Lyhytaikaisten radioiden lupa laskutetaan yhdessä erässä.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Sopimus musiikinkäyttöluvasta on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja sen irtisanomisaika on kolme kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. Lyhytaikaisen radioaseman lupa on määräaikainen.

Ilmoitus kaupallisesta radiotoiminnasta saaduista tuloista ja kokonaislähetysajasta

Radiot: musiikin esitystietojen raportointi

Musiikkitietoraportit  on toimitettava Teostoon kalenterikuukausittain aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen radio.raportit@teosto.fi.

Mitä raporteissa ilmoitetaan?

Soitettujen kappaleiden lisäksi on raportoitava myös kanavatunnuksissa ja jingleissä käytetty musiikki.

Käymme radioiden kanssa läpi raporteissa ilmoitettavat tiedot ja raportoinnin yksityiskohdat samalla, kun teemme sopimuksen musiikinkäytöstä.

Mihin raportteja käytetään?

Maksamme radioissa soitetusta musiikista korvaukset esitettyjen teosten säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille. Jotta voimme ohjata korvaukset oikeille saajille, tarvitsemme radiokanavilta tarkat tiedot esitetystä musiikista.

Raportoinnin aikataulu

Maksamme korvauksia musiikin tekijöille ja kustantajille neljä kertaa vuodessa: maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Jotta voimme maksaa korvaukset ajoissa, on tärkeää, että saamme radioilta musiikkitietoraportit sovitussa aikataulussa.

Raportointiohje

  • Järjestelmä lukee ainoastaan isoja kirjaimia, joten kirjoitathan kaikki kirjaimet versaalein.
  • Käytä Windows 1252 tai ISO 8859-1 -merkistöä.
  • Lähetyksen alku: positiot 11-12 jätetään tyhjiksi ja Lähetyksen loppu: positiot 17 – 18 jätetään tyhjiksi.
  • Aikaväli 0600 – 2400 on päivälähetystä.
  • Aikaväli 0000 – 0600 on yölähetystä.
Tieto
Pakolliset tiedot merkitty*
Merkkimäärä
(max 460)
Positiot Selite/esimerkki
1. Lähetyspäivämäärä (vvkkpp)* 6 1 – 6 Vuosi, kuukausi, päivä/190624
2. Lähetyksen alkuaika (ttmm)* 6 7 – 12 Tunnit ja minuutit neljällä numerolla, esim. 0730.
Kentän positiot 11-12 tyhjiä
3. Lähetyksen loppuaika (ttmm) 6 13 – 18 Tunnit ja minuutit neljällä numerolla, esim. 0830.
Kentän positiot 17-18 tyhjiä
4. Esitysryhmätunnus* 4 19 – 22 Teostosta saatu lähetysaseman numerotunnus
5. Teoksen nimi 50 23 – 72 Kirjoita teoksen nimi kokonaan, myös artikkelit (The, a jne.). Jos teoksella ei ole nimeä, kirjoita Teosnimeä ei ilmoitettu.
6. Apukenttä 2 73 – 74 Kenttään kirjoitetaan 00
7. Kesto (mmss)* 4 75 – 78 Teoksen soitettu kesto minuutit ja sekunnit, esim. 0245
8. Soittokerrat* 4 79 – 82 Lukumäärä nelinumeroisena, esim. 0001
9. Oikeudenomistaja 1 30 83 – 112 Tekijä nimi muodossa SUKUNIMI välilyönti ETUNIMI. Jos tekijäksi on merkitty trad. tai tekijä ei ole tiedossa merkitään viiva -.
10. Oikeudenomistaja 2 30 113 – 142 Kts. kohta 9.
11. Oikeudenomistaja 3 30 143 – 172 Kts. kohta 9.
12. Oikeudenomistaja 4 30 173 – 202 Kts. kohta 9.
13. Oikeudenomistaja 5 30 203 – 232 Kts. kohta 9. Jos tekijöitä on vähemmän kuin viisi, jätä tarpeettomat kentät tyhjiksi. Jos tekijöitä on enemmän kuin viisi, merkitse loput tekijät kohtaan 26.
14. Maakoodi 1 233 Jos säveltäjä on suomalainen, kirjoita kenttään numero 1. Muussa tapauksessa jätä kenttä tyhjäksi.
15. Esittäjä 25 234 – 258 Esittäjän nimi kirjoitetaan siinä muodossa, kuin se on äänitteessä.
16. Levymerkki 20 259 278 Esim. SCANDIA. Jos tietoa ei ole, jätä kenttä tyhjäksi.
17. Levykoodi 15 279 – 293 Levykoodi = kataloginumero, esim. SLP 658.
18. Sivu 1 294 Fyysisen levyn puoli. Esim. LP A=1, B=2, CD1=1, CD2=2 jne.
19. Ura 2 295 – 296 Kappaleen järjestysnumero äänitteellä. Esim. CD:n kolmas kappale on ura 3.
20. Tallennusmaa 3 297 – 299 Maa, jossa kappale on äänitetty. Kotimaisten kohdalla aina SF.
21. Laji 1 300 Äänite = 1, live-esitys = 2
22. Tunnus- ja jinglemusiikin tunniste 1 301 Tunnus- ja jinglemusiikin tunniste T.
23. Gramex: Ohjelman nimi 63 302 364 Gramexin tarvitsema tieto.
24. Gramex: Tallennusvuosi 4 365 – 368 Gramexin tarvitsema tieto.
25. Gramex: ISRC-koodi 12 369 – 380 Gramexin tarvitsema tieto.
26. Huomautuksia 79 381 – 459 Mahdolliset lisätiedot.
27. Käsittelykoodi 1 460 Kirjoita kenttään numero 1.