Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Pasi Kostiainen
Kuvat: Pasi Kostiainen, Lisa Nikula

Tekoäly ja EU – myös tekoälyn on kunnioitettava tekijöiden oikeuksia

”Mistään avaruudesta tekoälysovellukset eivät aineistoaan saa. Se on aina jonkun tekemää.”

Tekoäly nousee esille kaikkialla, missä hahmotellaan tulevaisuutta.  Tekoälyllä tuotetut sisällöt on kuitenkin rakennettu hyödyntäen jo olemassa olevia, useimmissa tapauksissa tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

Tekoäly nojaa täysin muiden ihmisten aiemmin tekemään luovaan työhön, jota tekoälysovellukset hyödyntävät tällä hetkellä ilman tekijöiden lupaa tai mitään taloudellista korvausta alkuperäisen työn tekijöille.

Näin ei pitäisi olla edes nykyisen sääntelyn perusteella. Musiikkiala vaatii, että vuonna 2023 Suomessa toimeenpannun EU:n tekijänoikeusdirektiivin perusteita noudatetaan myös tekoälyn avulla luotavissa sisällöissä. Jo olemassa olevia teoksia ei pitäisi voida käyttää tekoälyn kouluttamiseen ilman, että siitä maksetaan alkuperäisille tekijöille asianmukaiset korvaukset. Tällä hetkellä niin ei ole. Teosten käytöstä ei ole edes sovittu oikeudenhaltijoiden kanssa.

”Luovan työn tekijät ja yrittäjät eivät halua tekoälylle mitään uusia tekijänoikeuden rajoituksia eikä poikkeuksia. Haluamme vain, että samat pelisäännöt – eli tekijänoikeusdirektiivi ja loppusuoralla oleva EU:n tekoälyasetus – koskevat sitäkin”, Suomen Musiikkikustantajat ry:n toiminnanjohtaja Jari Muikku sanoo.

Jari Muikku on musiikkitieteestä valmistunut filosofian tohtori. Hän on työskennellyt sekä digitaalisen kehityksen että musiikin edunvalvonnan parissa pitkään. Tieteellisestä tutkijan kokemuksesta on hänen mukaansa hyötyä tekoälyn kaltaisessa, jatkuvasti kehittyvässä ja uuden omaksumista vaativassa asiassa.

”Tekoäly on valtavan iso kokonaisuus. Mitä enemmän siihen perehtyy, sitä enemmän ymmärtää, miten vähän siitä tietää. Se on teknologista kehitystä, joka läpäisee ihmiskunnan kaikilla elämän osa-alueilla. Jos internet oli suuri tekninen käännekohta, tekoäly on vielä paljon suurempi. Ja olemme vasta tekoälyvallankumouksen alussa”, Muikku sanoo.

Läpinäkyvyys mahdollistaisi tekoälyn reilun kehityksen

Tekijänoikeusdirektiivin toteutuminen käytännössä vaatii läpinäkyvyyttä. Sitä, että kerrotaan, mitä aineistoja tekoälyn kouluttamisessa on käytetty. Teknologiafirmat ovat toistaiseksi väistäneet vastuuta läpinäkyvyyden osalta perustellen, että on vaikeaa selvittää, mitä teoksia tekoäly on hyödyntänyt tuottaessaan esimerkiksi musiikkia. Muikun mielestä tämä ei ole uskottavaa.

Jari Muikku, kuvaaja Pasi Kostiainen
Suoratoistopalvelut ovat pyörineet kohta 20 vuotta, niissä on yli 100 miljoonaa kappaletta ja niihin tulee päivittäin yli 100 000 uutta kappaletta. Niiden hallinnointi onnistuu ongelmitta, joten ei ole uskottavaa, ettei tekijänoikeuksien kunnioittaminen ole mahdollista.
Jari Muikku, Suomen Musiikkikustantajat ry

EU-tasolla musiikkialan vaatimus on siis selvä: eurooppalaisella tasolla tulee varmistaa tekoälysovellusten avoimuus ja läpinäkyvyys. Tekoälysovellusten kehittäjillä tulee olla velvollisuus rekisteröidä ja raportoida, mitä aineistoja ja miten niitä on sovelluksessa käytetty.

”Perusolettamus on, että mikäli näitä ei pystytä tai haluta kertoa, aineistoa on käytetty luvatta. Mistään avaruudesta sovellukset eivät aineistoaan saa. Se on aina jonkun tekemää”, Muikku sanoo.

Ilman, että tekoälyn käyttämästä aineistosta raportoidaan, ei teosten tekijöillä ole mahdollisuutta valvoa teostensa käyttöä, sallia tai kieltää sitä. Saatikka huolehtia siitä, että he saavat käytöstä asianmukaisen korvauksen.

Uhkakuva on, että teoksia oikeudetta hyödyntävä tekoälysisältö syrjäyttää markkinoilla ihmisten luomat teokset. Tästä seuraa toinen uhka. Jos sisältöjen käytöstä ei ole sovittu tekijöiden oikeuksia kunnioittaen, suomalaisen ja eurooppalaisen luovan talouden tuottama lisäarvo valuu ylikansallisten digialan jättiyhtiöiden hyödyksi. Näin luovan alan ammattilaiset jäävät ilman heille kuuluvaa korvausta.

Tekoäly on suurempi mullistus kuin internet – musiikintekijä hakee tekoälystä inspiraatiota

Musiikin ja luovien sisältöjen osalta tekoäly on jo nyt osa niin musiikin tekijöiden kuin kuluttajienkin arkea. Siihen ei voi suhtautua joko-tai-asiana, sillä isossa osassa teknologiaa tekoäly on jo jollain tavalla läsnä. Musiikin tekijöille tekoäly on jatkossa yhä enemmän työkalu, jolla toteuttaa omaa luovuuttaan.

Miten tekoälyä sitten jo käytännössä hyödynnetään musiikinteossa? Onko tekoäly uhka vai mahdollisuus?

”Sanoisin, että se on mahdollisuus inspiraation lähteenä. Toisaalta uhka siinä mielessä, kun tekoäly käyttää jo valmiita tekstejä ja sävellyksiä lähteenään”, Noora Tuuri sanoo.

Artistinimellä Noraturi musiikkia tekevä ja myös musiikkituottajana työskentelevä Noora Tuuri rinnastaa tekoälyn hakukone Googleen. Molemmat toimivat hänelle lähinnä inspiraation lähteenä. Varsinaisessa musiikinteossa hän ei ole vielä tekoälyä pahemmin hyödyntänyt, vaikka kuvaileekin tekoälyn avulla olevan mahdollista luoda ”eheämpiä kokonaisuuksia”.

”Ainakaan tällä hetkellä suomenkielisessä musiikissa tekoäly ei vielä tunnu pystyvän ihmeisiin. Tekijänoikeudet ovat myös vielä niin villi länsi tekoälyn suhteen, että itse en ole käyttänyt sitä arjen tekemisessä sen suuremmin”, Tuuri sanoo.

Inspiraatiota Tuuri hakee tekoälyllä ”enimmäkseen leikkimällä” ja tutustumalla eri sivustoihin.

Noora Tuuri, musiikin tekijä
Jos tuntuu, että on lukossa, toimii tekoäly ajatusten heittäjänä. Tosin kyllästyn aika nopeasti sen antamiin usein geneerisiin ehdotuksiin. Tekoälyn kanssa en pysty myöskään käymään tunnerikasta keskustelua, joka on usein biisintekosessioiden suurimpia anteja ja onnistuneen biisin takana.
Noora Tuuri

Tekoälysovelluksilla tehdyn musiikin laatu on tällä hetkellä varsin vaihtelevaa etenkin suomenkielisten sisältöjen osalta. Sovellukset kehittyvät kuitenkin kovaan tahtiin. Siksi sääntelyn pitäminen ajantasaisena vaatii hyvin aktiivista otetta. Muuten riskinä on, että tekoälyn mukanaan tuomia riskejä ja ongelmia ei pystytä pitämään aisoissa.

Lue myös:

Tavoite: Tekoäly osaksi luovan alan menestystä

Tekoälyllä tuotetut sisällöt on rakennettu hyödyntämällä olemassa olevia, tekijänoikeudella suojattuja teoksia. Tekoälysovelluksilta on vaadittava riittävää läpinäkyvyyttä, jotta voidaan varmistua, että tekijänoikeusdirektiiviä periaatteita noudatetaan myös tekoälyn tuottamissa sisällöissä.

Teosto ja sen jäsenjärjestöt – Suomen SäveltäjätSuomen Musiikintekijät ja Suomen Musiikkikustantajat – muodostavat yhdessä Musiikin luovan alkutuotannon edunvalvontarintaman. Ajamme yhteisiä tavoitteita musiikkialan hyväksi tulevaisuuden eurooppapolitiikkaan.

Tutustu eurovaalitavoitteisiimme täältä.

Jaa somessa
Lue lisää