Siirry sisältöön

Oppilaitokset, opettajat, kunnat ja yksityinen opetus

Jos musiikkia esitetään julkisesti, soitetaan taustalla tai striimataan, sen käyttöön tarvitaan aina lupa. Opetuksessa lupa voi kuitenkin jo kuulua esimerkiksi oppilaitoksen tai kunnan tekemään sopimukseen tai musiikin käyttö voi kuulua opetuspoikkeuksen piiriin.

Opetuspoikkeuksella tarkoitetaan tekijänoikeuslaissa merkittyä kohtaa, joka sallii musiikin julkisen esittämisen opetuksen yhteydessä, oppitunnilla. Opetuspoikkeus ei kuitenkaan kata musiikkia esimerkiksi kaikille avoimissa tapahtumissa. Käyttölupatarpeissa on myös eroja kunnallisen ja yksityisen opetuksen välillä.

Opetuspoikkeuksella tarkoitetaan tekijänoikeuslaissa merkittyä kohtaa, joka sallii musiikin julkisen esittämisen opetuksen yhteydessä, oppitunnilla. Toisin sanoen opetuksessa voi käyttää eli kuunnella ja esittää (soittaa, laulaa) musiikkia ilman erillisiä musiikinkäyttölupia.

Opetuspoikkeus ei kuitenkaan koske esimerkiksi koulun järjestämiä juhlia tai tapahtumia, joissa paikalla on opetuksen ulkopuolista yleisöä. Opetuspoikkeus ei myöskään koske ansiotarkoituksessa tapahtuvaa opetusta.

Lue lisää opetuspoikkeuksesta.

Kunnalliset koulut ja oppilaitokset

Musiikinkäyttöluvat – taustamusiikki ja tapahtumat läsnä olevalle yleisölle

Kuntaliitto ja Teosto ovat tehneet sopimuksen, joka antaa luvan esittää musiikkia muun muassa kunnallisten koulujen sekä kansalais- ja työväenopistojen itse järjestämissä pääsymaksuttomissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Sopimus ei kuitenkaan kata musiikin käyttöä sellaisissa tapahtumissa, jotka kunnallinen toimija tuottaa yhteistyössä jonkun muun toimijan, kuten esimerkiksi  toisen kaupungin, seurakunnan, vanhempainyhdistyksen, tukiyhdistyksen tai kaupallisen tahon kanssa.

Sopimus ei myöskään kata kunnan pääsymaksullisia tilaisuuksia, tapahtumia.

Näihin tilanteisiin on aina hankittava erillinen Teoston Tapahtumalupa

Musiikin käyttö verkossa ja sosiaalisessa mediassa

Sekä kunnallisten että yksityisten koulujen on hankittava musiikin käyttöön verkkosivuilla tai somessa erillinen musiikinkäyttölupa. Lupa tarvitaan, jos koulu haluaa laittaa omille nettisivuilleen tai ylläpitämilleen somekanaville musiikkia sisältäviä videoita tai äänitiedostoja. Myös esimerkiksi oppilaskonsertin livestriimaamiseen tarvitaan lupa.

Musiikin netti- ja somekäyttöön sopivat luvat kouluille ja oppilaitoksille ovat alustasta ja musiikin käyttötavasta riippuen Mediapienlupa tai Livestriimauslupa.

 • Mediapienlupa tarvitaan musiikkia sisältävien videotallenteiden julkaisua varten. Esimerkiksi musiikkia sisältävä tallenne kevätjuhlista tarvitsee Mediapienluvan.
 • Livestriimauslupa tarvitaan aina striimattavia keikkoja ja konsertteja varten, joiden alustana on joku muu kuin YouTube, Facebook tai Instagram. Edellä mainittuihin lupa tarvitaan vain, jos keikasta tai konsertista peritään pääsymaksu.
 • Mikäli livestriimauksesta jää tallenne, tarvitaan livertriimausluvan lisäksi myös Mediapienlupa.

Oppilaiden musiikinkäyttö

 • Oppilaat voivat yksityishenkilöinä ladata Youtubeen, Facebookiin ja Instagramiin musiikkia sisältäviä videoita, eikä niihin tarvitse hakea erillistä lupaa. Lue lisää täältä.

Muuta huomioitavaa

Jos videoilla tai äänitiedostossa käytetään äänitemusiikkia, siihen tarvitaan lupa myös äänitteen julkaisijalta (useimmiten levy-yhtiö). Lisätietoja äänitteiden käyttöluvista voi kysyä Gramexista.

Mihin esitysilmoituksia tarvitaan?

Voidaksemme maksaa tekijänoikeuskorvaukset musiikin tekijöille tarvitsemme tiedon siitä, mitä musiikkia tilaisuuksissa ja tapahtumissa on esitetty. Musiikin esitysilmoituksista saatavien tietojen avulla pystymme maksamaan korvaukset juuri niille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille, joiden musiikkia on esitetty.

Kuka esitysilmoituksen tekee?

 • Jos oppilaitoksen tilaisuudessa tai tapahtumassa on esiintymässä ammattimainen esiintyjä, esitysilmoituksen tekeminen on ensisijaisesti hänen vastuullaan, Teoston verkkopalvelun kautta. Esitysilmoituksen tekeminen ei maksa mitään, eikä se edellytä Teoston tekijäasiakkuutta.
 • Jos taas musiikkia esittävät esimerkiksi koulun oppilaat tai opettajat, he tekevät esitysilmoituksen itse eli ilmoittavat esittämiensä kappaleiden tiedot Teostolle. Esimerkiksi koulun kevätjuhlasta vastaava musiikinopettaja voi ilmoittaa kaikki musiikkiesitykset samalla ilmoituksella.

Missä ja miten esitykset ilmoitetaan?

 • Kevätjuhlista, musiikkitilaisuuksista, tms. tulee ilmoittaa esitetyt teokset. Löydät raportointipohjan livetilaisuuksiin täältä.
 • Ammattimainen esiintyjä voit ilmoittaa esitykset Teoston verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta ja tunnukset voi tilata tästä
 • Verkossa Livestriimausluvalla järjestetyistä keikoista ja konserteista tulee myös lähettää Teostolle erillinen raportti. Raportoidut tiedot toimivat laskutusperusteena. Raportointipohjan löydät täältä.

Yksityiset koulut ja oppilaitokset

Musiikinkäyttöluvat – tapahtumat ja tilaisuudet läsnä olevalle yleisölle

Tekijänoikeuslaissa oleva opetuspoikkeus mahdollistaa sen, että opetuksessa voi käyttää eli kuunnella ja esittää musiikkia ilman erillisiä musiikinkäyttölupia. Opetuspoikkeus ei kuitenkaan koske ansiotarkoituksessa tapahtuvaa opetusta. Mikäli kyse on ansiotarkoituksessa tapahtuvasta opetuksesta, tarvitaan GT Musiikkiluvat Oy:n myymä lupa Musiikki oppilaitoksissa

Musiikinkäyttölupa – tilaisuudet ja tapahtumat

Yksityiset koulut eivät kuulu Teoston ja Kuntaliiton välisen musiikinkäyttösopimuksen piiriin, joten erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien musiikinkäyttöön on hankittava erilliset musiikinkäyttöluvat Teostosta. Äänitemusiikin käyttämiseen lupa tarvitaan myös Gramexista.

Yksityisille kouluille useimmiten sopiva lupa musiikin esittämiseen tapahtumissa on Tapahtumalupa, johon sisältyvät sekä Teoston että Gramexin luvat.

Lue lisää: Tapahtumalupa

Musiikinkäyttöluvat – taustamusiikki ja tapahtumat läsnä olevalle yleisölle

Kuntaliiton ja Teoston välinen sopimus ei kata musiikin käyttöä sellaisissa tapahtumissa, jotka järjestetään ja/tai tuotetaan yhteistyössä jonkun muun toimijan, kuten esimerkiksi yksityisen oppilaitoksen tai muun oppilaitoksen kanssa. Näihin tilanteisiin on aina hankittava erillinen Teoston Tapahtumalupa

Musiikin käyttö verkossa ja sosiaalisessa mediassa

Kaikkien koulujen ja oppilaitosten on hankittava musiikin some- ja nettikäyttöön erillinen musiikinkäyttölupa.

Lupa tarvitaan silloin, kun koulu laittaa omille nettisivuilleen tai ylläpitämilleen somekanaville musiikkia sisältäviä videoita tai äänitiedostoja. Myös esimerkiksi oppilaskonserttien livestriimaamiseen tarvitaan erillinen lupa.

Musiikin netti- ja somekäyttöön sopivat luvat kouluille ja oppilaitoksille ovat alustasta ja musiikin käyttötavasta riippuen Mediapienlupa tai Livestriimauslupa.

 • Mediapienlupa tarvitaan musiikkia sisältävien videotallenteiden julkaisua varten. Esimerkiksi musiikkia sisältävä tallenne kevätjuhlista tarvitsee Mediapienluvan.
 • Livestriimauslupa tarvitaan aina striimattavia keikkoja ja konsertteja varten, joiden alustana on joku muu kuin YouTube, Facebook tai Instagram. Edellä mainittuihin lupa tarvitaan vain, jos keikasta tai konsertista peritään pääsymaksu.
 • Mikäli livestriimauksesta jää tallenne, tarvitaan Livestriimausluvan lisäksi myös Mediapienlupa.

Oppilaiden musiikinkäyttö

 • Oppilaat voivat yksityishenkilöinä ladata Youtubeen, Facebookiin ja Instagramiin musiikkia sisältäviä videoita, eikä niihin tarvitse hakea erillistä lupaa. Lue lisää täältä.

Muuta huomioitavaa

Jos videoilla tai äänitiedostossa käytetään äänitemusiikkia, siihen tarvitaan lupa myös äänitteen julkaisijalta (useimmiten levy-yhtiö). Lisätietoja äänitteiden käyttöluvista voi kysyä Gramexista.

Mihin esitysilmoituksia tarvitaan?

Voidaksemme maksaa tekijänoikeuskorvaukset musiikin tekijöille tarvitsemme tiedon siitä, mitä musiikkia tilaisuuksissa ja tapahtumissa on esitetty. Musiikin esitysilmoituksista saatavien tietojen avulla pystymme maksamaan korvaukset juuri niille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille, joiden musiikkia on esitetty.

Kuka esitysilmoituksen tekee?

 • Jos oppilaitoksen tilaisuudessa tai tapahtumassa on esiintymässä ammattimainen esiintyjä, esitysilmoituksen tekeminen on ensisijaisesti hänen vastuullaan, Teoston verkkopalvelun kautta. Esitysilmoituksen tekeminen ei maksa mitään, eikä se edellytä Teoston tekijäasiakkuutta.
 • Jos taas musiikkia esittävät esimerkiksi koulun oppilaat tai opettajat, he tekevät esitysilmoituksen itse eli ilmoittavat esittämiensä kappaleiden tiedot Teostolle. Esimerkiksi koulun kevätjuhlasta vastaava musiikinopettaja voi ilmoittaa kaikki musiikkiesitykset samalla ilmoituksella sähköpostitse.

Missä ja miten esitykset ilmoitetaan?

 • Voit ilmoittaa esitykset Teoston verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta ja tunnukset voit tilata tästä
 • Verkossa Livestriimausluvalla järjestetyistä keikoista ja konserteista tulee myös lähettää Teostolle erillinen raportti. Raportoidut tiedot toimivat laskutusperusteena. Raportointipohjan löydät täältä.

Yksityiset ammatinharjoittajat

Musiikinkäyttöluvat – tapahtumat ja tilaisuudet läsnä olevalle yleisölle

Jos yksityinen musiikinopettaja eli ammatinharjoittaja järjestää musiikkia sisältäviä matineoita, konsertteja, tilaisuuksia tai muita vastaavia – tulee niihin hankkia musiikinkäyttöluvat Teostosta (ja äänitemusiikin käyttämiseen myös Gramexista).

Musiikin esittämiseen useimmiten sopiva lupa on Tapahtumalupa, johon sisältyvät sekä Teoston että Gramexin luvat.

Lisätietoja:  Tapahtumalupa

Musiikin käyttö verkossa ja sosiaalisessa mediassa

Sekä kunnallisten, että yksityisten koulujen on hankittava musiikin some- ja nettikäyttöön erillinen musiikinkäyttölupa.

Lupa tarvitaan silloin, kun koulu laittaa omille nettisivuilleen tai ylläpitämilleen somekanaville musiikkia sisältäviä videoita tai äänitiedostoja. Myös esimerkiksi oppilaskonserttien livestriimaamiseen tarvitaan erillinen lupa.

Musiikin netti- ja somekäyttöön sopivat luvat kouluille ja oppilaitoksille ovat alustasta ja musiikin käyttötavasta riippuen Mediapienlupa tai Livestriimauslupa.

 • Mediapienlupa tarvitaan musiikkia sisältävien videotallenteiden julkaisua varten. Esimerkiksi musiikkia sisältävä tallenne kevätjuhlista tarvitsee Mediapienluvan.
 • Livestriimauslupa tarvitaan aina striimattavia keikkoja ja konsertteja varten, joiden alustana on joku muu kuin YouTube, Facebook tai Instagram. Edellä mainittuihin lupa tarvitaan vain, jos keikasta tai konsertista peritään pääsymaksu.
 • Mikäli livestriimauksesta jää tallenne, tarvitaan Livestriimausluvan lisäksi myös Mediapienlupa.

Oppilaiden musiikin käyttö

 • Oppilaat voivat yksityishenkilöinä ladata YouTubeen, Facebookiin ja Instagramiin musiikkia sisältäviä videoita, eikä niihin tarvitse hakea erillistä lupaa. Lue lisää täältä.

Muuta huomioitavaa

Jos videoilla tai äänitiedostossa käytetään äänitemusiikkia, siihen tarvitaan lupa myös äänitteen julkaisijalta (useimmiten levy-yhtiö). Lisätietoja äänitteiden käyttöluvista voi kysyä Gramexista.

Mihin esitysilmoituksia tarvitaan?

Voidaksemme maksaa tekijänoikeuskorvaukset musiikin tekijöille tarvitsemme tiedon siitä, mitä musiikkia tilaisuuksissa ja tapahtumissa on esitetty. Musiikin esitysilmoituksista saatavien tietojen avulla pystymme maksamaan korvaukset juuri niille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille, joiden musiikkia on esitetty.

Kuka esitysilmoituksen tekee?

 • Jos oppilaitoksen tilaisuudessa tai tapahtumassa on esiintymässä ammattimainen esiintyjä, esitysilmoituksen tekeminen on ensisijaisesti hänen vastuullaan, Teoston verkkopalvelun kautta. Esitysilmoituksen tekeminen ei maksa mitään, eikä se edellytä Teoston tekijäasiakkuutta.
 • Jos taas musiikkia esittävät esimerkiksi koulun oppilaat tai opettajat, he tekevät esitysilmoituksen itse eli ilmoittavat esittämiensä kappaleiden tiedot Teostolle. Esimerkiksi koulun kevätjuhlasta vastaava musiikinopettaja voi ilmoittaa kaikki musiikkiesitykset samalla ilmoituksella.

Missä ja miten esitykset ilmoitetaan?

 • Voit ilmoittaa esitykset Teoston verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta ja tunnukset voit tilata tästä
 • Verkossa Livestriimausluvalla järjestetyissä keikoista ja konserteista tulee myös lähettää Teostolle erillinen raportti. Raportoidut tiedot toimivat laskutusperusteena. Raportointipohjan löydät täältä.

Musiikkioppilaitokset ja konservatoriot

Suomen Musiikkioppilaitosten liiton jäsenet

1. Musiikin julkinen esittäminen

Sopimukset kattavat oikeuden musiikin julkiseen esittämiseen jäsenoppilaitosten itse järjestämissä tilaisuuksissa (konsertit, tapahtumat ja muut musiikkia sisältävät tilaisuudet), joissa on oppilaitoksen ulkopuolista yleisöä. Tämä koskee sekä maksullisia että maksuttomia tilaisuuksia.

Mikäli tapahtuma järjestetään yhteistyössä toisen järjestäjän kanssa, järjestämisvastuusta on sovittava aina erikseen. Tämä koskee myös esimerkiksi ammatillisen koulutuksen koulutussopimuksia.

Sopimus kattaa SML:n ja SKL:n jäsenoppilaitosten tanssiesityksiin liittyvän musiikin käytön niiltä osin, kun käytettävä musiikki on Teoston hallinnoimien oikeuksien piirissä (ks. kriteerit Musiikki näyttämöesityksessä -sivulta).

Mikäli esityksessä käytetään taltioitua musiikkia, tarvitset myös luvat Gramexilta.

Sopimuksen ulkopuolelle rajautuvat seuraavat musiikin julkisen esittämisen tapahtumakokonaisuudet

 • Musiikkikilpailut, musiikkijuhlat ja muut vastaavat tapahtumat. Mikäli tapahtuma kuitenkin on oppilaitoksen järjestämää ja opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaista esitystoimintaa, se sisältyy Teoston sopimukseen.
 • Oopperat, baletit, operetit, laulunäytelmät, musikaalit, pantomiimit, näytelmämusiikit ym. suurten oikeuksien musiikkikokonaisuudet.

Näihin kokonaisuuksiin oppilaitoksen on hankittava musiikinkäyttölupa erikseen.

2. Musiikin verkkokäyttö

a. Striimaus

Musiikin maksuttomaan livestriimaukseen Teoston lisensoimilla alustoilla (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok) ei tarvita erillistä lupaa. Teams, Zoom, Google Meets ja Vimeo, katsotaan myös kuuluvan tämän sopimuksen piiriin.

Mikäli oppilaitos tuottaa maksullisen tapahtuman joka striimataan, tarvitaan kaikilla alustoilla Teoston Livestriimauslupa.

Striimin katkeaminen

Koska musiikkiin liittyy myös oikeuksia, joita Teosto ei hallinnoi (esimerkiksi äänitetuottajien oikeudet), on mahdollista, että YouTuben ja Facebookin omat sisällöntunnistusjärjestelmät tunnistavat livenäkin soitettavan musiikin ja estävät sen esittämisen, jolloin striimi saattaa katketa. YouTuben ja Facebookin osalta suoria lähetyksiä kannattaa moderoida tiiviisti, jotta striimin uudelleen käynnistäminen onnistuu nopeasti striimin katketessa.

Ongelmatilanteissa voi kokeilla jonkin muun alustan käyttöä, esimerkiksi Vimeota. Vimeo ei hyödynnä vastaavaa sisällöntunnistusjärjestelmää kuin esimerkiksi YouTube tai Facebook. Muista kuitenkin varmistaa kanavan käyttöoikeudet (esimerkiksi Teoston Mediapienlupa tai Teoston Livestriimauslupa, jos kyseessä on maksullinen striimi).

b. Musiikkia sisältävät tallenteet

Jäsenoppilaitos voi tallentaa musiikkia liikkuvan kuvan yhteyteen oppilaitoksen tuotannoissa.

Tallenne voi olla erikseen tuotettu musiikkia sisältävä video tai esimerkiksi livestriimatusta sisällöstä tehty kokonaisuus.

Tallenteen julkaisu salasanan taakse

Oppilaitos voi tallentaa salasanan taakse rajattomasti opiskelijoille ja opettajille sekä muulle henkilökunnalle suunnattua materiaalia. Materiaalin tulee olla oppilaitoksen käyttämällä verkkoalustalla.

Tallenteen julkinen julkaisu

Jäsenoppilaitos voi julkaista yleisölle maksuttomia tallenteita vapaasti saataville omille verkkoalustoilleen, Teoston lisensoimille alustoille (YouTube, Facebook ja Instagram) sekä kohdassa ”striimaus” mainituille muille alustoille.

Jäsenoppilaitos saa välittää yleisölle tallenteita yhtäaikaisesti enintään seuraavasti:

 • Suomen konservatorioliiton jäsenet keskimäärin 10 tuntia kuukaudessa
 • Suomen musiikkioppilaitosten liiton jäsenet enintään 5 tuntia.

Yleisölle välitettävän materiaalin tulee olla vastaanottajalle maksutonta, vastikkeetonta ja salaamattomana eli vapaasti saatavilla.

Mikäli jäsenoppilaitos julkaisee yleisölle maksullisia tallenteita, tarvitaan Mediapienlupa. Tämä koskee myös Teoston lisensoimia alustoja.

c. Mitä sopimus musiikin verkkokäytöstä ei kata?

Sopimus ei anna oikeuksia liittää musiikkia tallenteen yhteyteen seuraavissa tapauksissa:

 • Teatterilevitykseen tarkoitetut pitkät elokuvat, lyhytelokuvat ja dokumentit sekä TV-draamat
 • Mainokset
 • Yritysesittelyt
 • Trailerit
 • Tunnusmusiikit

Oppilaitos voi käyttää musiikkia oppilas- ja opiskelijahakujen sekä oppilaitoksen toiminnan tueksi tuotettujen videoiden yhteydessä. Nämä materiaalit ovat kuitenkin rinnastettavissa toteutustavasta riippuen mainoksiin tai yritysesittelyihin. Videoiden tuotannossa on tästä syystä tärkeää miettiä toteutustapa (kuten käytetäänkö yhtä vai useampaa teosta vai vapaata musiikkia) ja huolehtia, että luvat valitun musiikin käyttöön ovat hankittuina.

Sopimus ei myöskään koske

 • Graafisia oikeuksia, kuten teoksen sanoituksia tai nuotteja
 • Äänitetuottajan tai esittävän taiteilijan oikeuksia (esimerkiksi levy-yhtiö)
 • Muita lähioikeuksia (esimerkiksi valokuvat ja muut kuvatallenteet)
 • Suuria oikeuksia eli alkuperäisen, näyttämöteosta varten sävelletyn musiikin esittämistä näyttämöyhteydessään:
  • ooppera, operetti, baletti
  • näytelmä tai pantomiimi
  • muu vastaava näyttämöteokseen tai kuunnelmaan sävelletty musiikki

Mikäli jäsenoppilaitos tuottaa tallenteen yllä mainituista aihepiireistä, tulee luvat tarvittavan musiikin käyttöön hakea erikseen kustantajalta ja kustantamattomien teosten osalta oikeudenomistajalta eli yleensä säveltäjältä suoraan.

Jos tarvitset tapahtumaan tai tilaisuuteen jonkin muun lisäluvan tai sinulla on kysyttävää musiikin käytöstä, ota yhteyttä Teoston asiakaspalveluun. 

3. Opetus luokkahuoneissa

Luokkahuoneissa tapahtuvaa musiikin opetusta varten ei tarvita erillistä lupaa.

Huomioithan kuitenkin, että kuluttajille suunnattu Spotify tai Spotify Premium eivät lähtökohtaisesti sovellu opetukseen, koska palvelun omat käyttöehdot kieltävät sen käytön musiikin julkisessa esittämisessä.

Opetukseen sopivia striimauspalveluita ovat esimerkiksi Soundtrack Your Brand (ent. Spotify for Business), Streamec, Feelment, Audience First ja Mood Media.

Mihin esitysilmoituksia tarvitaan?

Voidakseen maksaa tekijänoikeuskorvaukset musiikin tekijöille, Teosto tarvitsee tiedon siitä, mitä musiikkia tilaisuuksissa ja tapahtumissa on esitetty. Musiikin esitysilmoituksista saatavien tietojen avulla pystymme maksamaan korvaukset juuri niille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille, joiden musiikkia on esitetty.

Julkisten tilaisuuksien raportointi

Oppilaitos toimittaa esitysilmoitukset sopimuksen piiriin kuuluvista tilaisuuksista, joissa musiikkia esitetään julkisesti.

Esitysilmoitukset tulee tehdä Teostoon

 • Kevätlukukauden osalta 15.6. mennessä
 • Syyslukukauden osalta 15.1. mennessä

Jos tilaisuuden pääjärjestäjä on joku muu, kuin oppilaitos itse – esitysilmoituksen tekeminen on kyseisen tahon vastuulla.

Esitysten ilmoittaminen

Esitysilmoituksessa ilmoitetaan tilaisuuden päivämäärä, sekä esitettyjen kappaleiden tiedot eli teoksen nimi, säveltäjä, sovittaja ja sanoittaja, sekä teoksen kesto.

Oppilaitos kerää tiedot yhteen ja toimittaa ne Teostoon vapaamuotoisesti.

 

 

Suomen Konservatorioliiton jäsenet

1. Musiikin julkinen esittäminen

Sopimukset kattavat oikeuden musiikin julkiseen esittämiseen jäsenoppilaitosten itse järjestämissä tilaisuuksissa (konsertit, tapahtumat ja muut vastaavat), joissa on oppilaitoksen ulkopuolista yleisöä. Tämä koskee sekä maksullisia että maksuttomia tilaisuuksia.

Mikäli tapahtuma järjestetään yhteistyössä toisen järjestäjän kanssa, järjestämisvastuusta on sovittava aina erikseen. Tämä koskee myös esimerkiksi ammatillisen koulutuksen koulutussopimuksia.

Sopimus kattaa SML:n ja SKL:n jäsenoppilaitosten tanssiesityksiin liittyvän musiikin käytön niiltä osin, kun käytettävä musiikki on Teoston hallinnoimien oikeuksien piirissä (ks. kriteerit Musiikki näyttämöesityksessä -sivulta).

Mikäli esityksessä käytetään taltioitua musiikkia, tarvitset luvat myös Gramexilta.

Sopimuksen ulkopuolelle rajautuvat seuraavat musiikin julkisen esittämisen tapahtumakokonaisuudet:

 • Musiikkikilpailut, musiikkijuhlat ja muut vastaavat tapahtumat. Mikäli tapahtuma kuitenkin on oppilaitoksen järjestämää ja opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaista esitystoimintaa, se sisältyy Teoston sopimukseen.
 • Oopperat, baletit, operetit, laulunäytelmät, musikaalit, pantomiimit, näytelmämusiikit ja muut suurten oikeuksien musiikkikokonaisuudet.

Yllämainittuihin kokonaisuuksiin oppilaitoksen on hankittava musiikinkäyttölupa erikseen.

1. Musiikin verkkokäyttö

a. Striimaus

Musiikin maksuttomaan livestriimaukseen Teoston lisensoimilla alustoilla (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok) ei tarvita erillistä lupaa. Teams, Zoom, Google Meets ja Vimeo, katsotaan myös kuuluvan tämän sopimuksen piiriin.

Mikäli oppilaitos tuottaa maksullisen tapahtuman joka striimataan, tarvitaan kaikilla alustoilla Teoston Livestriimauslupa.

Striimin katkeaminen

Koska musiikkiin liittyy myös oikeuksia, joita Teosto ei hallinnoi (esimerkiksi äänitetuottajien oikeudet), on mahdollista, että YouTuben ja Facebookin omat sisällöntunnistusjärjestelmät tunnistavat livenäkin soitettavan musiikin ja estävät sen esittämisen, jolloin striimi saattaa katketa. YouTuben ja Facebookin osalta suoria lähetyksiä kannattaa moderoida tiiviisti, jotta striimin uudelleen käynnistäminen onnistuu nopeasti striimin katketessa.

Ongelmatilanteissa voi kokeilla jonkin muun alustan käyttöä, esimerkiksi Vimeota. Vimeo ei hyödynnä vastaavaa sisällöntunnistusjärjestelmää kuin esimerkiksi YouTube tai Facebook. Muista kuitenkin varmistaa kanavan käyttöoikeudet (esimerkiksi Teoston Mediapienlupa tai Teoston Livestriimauslupa, jos kyseessä on maksullinen striimi).

b. Musiikkia sisältävät tallenteet

Jäsenoppilaitos voi tallentaa musiikkia liikkuvan kuvan yhteyteen oppilaitoksen tuotannoissa.

Tallenne voi olla erikseen tuotettu musiikkia sisältävä video tai esimerkiksi livestriimatusta sisällöstä tehty kokonaisuus.

Tallenteen julkaisu salasanan taakse

Oppilaitos voi tallentaa salasanan taakse rajattomasti opiskelijoille ja opettajille sekä muulle henkilökunnalle suunnattua materiaalia. Materiaalin tulee olla oppilaitoksen käyttämällä verkkoalustalla.

Tallenteen julkinen julkaisu

Jäsenoppilaitos voi julkaista yleisölle maksuttomia tallenteita vapaasti saataville omille verkkoalustoilleen, Teoston lisensoimille alustoille (YouTube, Facebook ja Instagram) sekä kohdassa ”striimaus” mainituille muille alustoille.

Jäsenoppilaitos saa välittää yleisölle tallenteita yhtäaikaisesti enintään seuraavasti:

 • Suomen konservatorioliiton jäsenet keskimäärin 10 tuntia kuukaudessa.
 • Suomen musiikkioppilaitosten liiton jäsenet enintään 5 tuntia.

Yleisölle välitettävän materiaalin tulee olla vastaanottajalle maksutonta, vastikkeetonta ja salaamattomana eli vapaasti saatavilla.

Mikäli jäsenoppilaitos julkaisee yleisölle maksullisia tallenteita, tarvitaan Mediapienlupa. Tämä koskee myös Teoston lisensoimia alustoja.

c. Mitä sopimus musiikin verkkokäytöstä ei kata?

Sopimus ei anna oikeuksia liittää musiikkia tallenteen yhteyteen seuraavissa tapauksissa

 • Teatterilevitykseen tarkoitetut pitkät elokuvat, lyhytelokuvat ja dokumentit sekä TV-draamat
 • Mainokset
 • Yritysesittelyt
 • Trailerit
 • Tunnusmusiikit

Oppilaitos voi käyttää musiikkia oppilas- ja opiskelijahakujen sekä oppilaitoksen toiminnan tueksi tuotettujen videoiden yhteydessä. Nämä materiaalit ovat kuitenkin rinnastettavissa toteutustavasta riippuen mainoksiin tai yritysesittelyihin. Videoiden tuotannossa on tästä syystä tärkeää miettiä toteutustapa (kuten käytetäänkö yhtä vai useampaa teosta vai vapaata musiikkia) ja huolehtia, että luvat valitun musiikin käyttöön ovat hankittuina.

Sopimus ei myöskään koske

 • Graafisia oikeuksia, kuten teoksen sanoituksia tai nuotteja
 • Äänitetuottajan tai esittävän taiteilijan oikeuksia (esimerkiksi levy-yhtiö)
 • Muita lähioikeuksia (esimerkiksi valokuvat ja muut kuvatallenteet)
 • Suuria oikeuksia eli alkuperäisen, näyttämöteosta varten sävelletyn musiikin esittämistä näyttämöyhteydessään:
  • ooppera, operetti, baletti
  • näytelmä tai pantomiimi
  • muu vastaava näyttämöteokseen tai kuunnelmaan sävelletty musiikki

Mikäli jäsenoppilaitos tuottaa tallenteen yllä mainituista aihepiireistä, tulee luvat tarvittavan musiikin käyttöön hakea erikseen kustantajalta ja kustantamattomien teosten osalta oikeudenomistajalta eli yleensä säveltäjältä suoraan.

Jos tarvitset tapahtumaan tai tilaisuuteen jonkin muun lisäluvan tai sinulla on kysyttävää musiikin käytöstä, ota yhteyttä Teoston asiakaspalveluun. 

3. Opetus luokkahuoneissa

Luokkahuoneissa tapahtuvaa musiikin opetusta varten ei tarvita erillistä lupaa (opetuspoikkeus, tekijänoikeuslaki 21 §).

Huomioithan kuitenkin, että kuluttajille suunnattu Spotify tai Spotify Premium eivät sovellu opetukseen, koska palvelun omat käyttöehdot kieltävät sen käytön musiikin julkisessa esittämisessä.

Opetukseen sopivia striimauspalveluita ovat esimerkiksi Soundtrack Your Brand (ent. Spotify for Business), Streamec, Feelment, Audience First ja Mood Media.

Mihin esitysilmoituksia tarvitaan?

Voidakseen maksaa tekijänoikeuskorvaukset musiikin tekijöille Teosto tarvitsee tiedon siitä, mitä musiikkia tilaisuuksissa ja tapahtumissa on esitetty. Musiikin esitysilmoituksista saatavien tietojen avulla pystymme maksamaan korvaukset juuri niille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille, joiden musiikkia on esitetty.

Julkisten tilaisuuksien raportointi

Oppilaitos toimittaa esitysilmoitukset sopimuksen piiriin kuuluvista tilaisuuksista, joissa musiikkia esitetään julkisesti.

Esitysilmoitukset tulee tehdä Teostoon

 • Kevätlukukauden osalta 15.6. mennessä
 • Syyslukukauden osalta 15.1. mennessä

Jos tilaisuuden pääjärjestäjä on joku muu, kuin oppilaitos itse, esitysilmoituksen tekeminen on kyseisen tahon vastuulla.

Esitysten ilmoittaminen

Esitysilmoituksessa ilmoitetaan tilaisuuden päivämäärä, sekä esitettyjen kappaleiden tiedot eli teoksen nimi, säveltäjä, sovittaja ja sanoittaja, sekä teoksen kesto.

Oppilaitos kerää tiedot yhteen ja toimittaa ne Teostoon vapaamuotoisesti

Ota yhteys lomakkeella

Lähetä meille viesti, kun tarvitset lisätietoja luvista tai musiikin käytöstä opetuksessa.

AVAA LOMAKE
Top 20 -kurssilla tehdään musiikkia
Musiikkialan ABC

Kaipaatko musiikkialan perustietoa opetuksesi tueksi? Musiikkialan ABC -juttusarjassa käymme läpi, miten musiikkiala toimii ja kuka kukin musiikkialalla on.

Lue lisää
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!