Siirry sisältöön

Teoston uusi tilityssääntö tuli voimaan 1.1.2022

04.01.2022

Teoston uudistettu tilityssääntö tuli voimaan vuoden 2022 alussa. Tilityssääntö sääntelee muun muassa sitä, millä periaatteella musiikin käytöstä kerättävät korvaukset jaetaan oikeudenomistajille – säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille. Uudessa dokumentissa sääntelyä ja päätöksentekoa on pyritty selkeyttämään.

Teoston kaltaisessa yhteishallinnointiorganisaatiossa tilityssääntö on yksi keskeisimmistä asiakirjoista: se sisältää ne periaatteet, joiden mukaan teoksia koskevaa dataa käsitellään, tilityslaskenta tehdään ja joiden mukaan tilitykset lopulta jaetaan oikeudenomistajille. 

Tilityssääntö on julkinen asiakirja, jonka hyväksyvät Teoston jäsenet jäsenkokouksessa.  Nyt voimaantullut tilityssääntö hyväksyttiin Teoston jäsenkokouksessa toukokuussa 2021 ja syksyn ajan sen käyttöönoton prosesseja on valmisteltu Teostossa sisäisesti.

Vuosina 2018 ─ 2021 käynnissä olleen tilityssäännön uudistusprojektin tavoitteena oli tehdä dokumentista entistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Tilityssääntö kaipasi päivittämistä, koska mm. niin lainsäädäntö, valvonta kuin musiikkimarkkinatkin olivat muuttuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana merkittävästi. Tänä päivänä teosten tekemiseen osallistuu entistä laajempi joukko oikeudenomistajia ja osuuksien jakaminen näiden kesken on entistä monisyisempää. Uudistusta valmisteltiin työryhmässä, jossa oli Teoston toimiston sekä sen jäsenjärjestöjen edustus.

Nyt käyttöön otetussa uudessa dokumentissa sääntelyä on päivitetty nykylainsäädännön mukaiseksi sekä tilitykseen liittyvää päätöksentekoa on selkeytetty: esimerkiksi Teoston toimitusjohtajan ja hallituksen päätösvastuut tilityksen suhteen on nyt kirjattu tarkemmin. Myös käytettyä terminologiaa on yhtenäistetty ja tilityssääntöön on liitetty erillinen sanasto, jonka toivotaan lisäävän dokumentin ymmärrettävyyttä. Lisäksi on poistettu joitakin vanhentuneita käytäntöjä sekä kirjattu ylös uusia, jo käytännön toiminnassa vakiintuneita käytäntöjä. Uudella tilityssäännöllä ei ole takautuvia vaikutuksia vaan se koskee tilityksiä ja toimia, jotka tehdään sen voimaantulon jälkeen.

Muutos aikaisempaan käytäntöön on sovitusosuuksiin liittyvä menettely. Uudessa tilityssäännössä sovitusosuuksien kriteerit on kirjattu vastaamaan tarkemmin jo aiemmin voimassa olleita määräyksiä. Tilityssäännössä tarkennetaan kohtaa, jonka mukaan sovittajan osuus ei voi olla suurempi kuin kuudesosa koko teokselle tilitettävistä korvauksista (16,67 %). Aikaisemmin sovittajan osuus on voitu teosilmoitusta tehtäessä ilmoittaa tätä suuremmaksi. Nyt tästä menettelystä luovutaan siten, että sovittajalle ei voi enää antaa teoksen ensirekisteröinnissä tätä suurempaa osuutta. Mikäli tätä suurempi osuus halutaan antaa, on henkilö merkittävä säveltäjäksi. Uusi menettely tulee käyttöön Teoston verkkopalveluissa 11.1. alkaen.

Poikkeuksena tästä ovat olemassa olevien teosten uudet versiot, joissa sovittajan luovan panoksen voidaan katsoa olevan tavanomaista merkittävämpi.  Tällöin säveltäjällä – kustannettujen teosten osalta yhdessä kustantajan kanssa – on mahdollisuus hakea Teoston ohjelmistotoimikunnalta sovittajalle tavanomaista korkeampaa jako-osuutta, joka voi olla enintään 33,33 % koko teokselle tilitettävistä korvauksista.

Tilityssäännöstä ja sen menettelyistä kerätään palautetta kevään 2022 aikana toiminnan kehittämistä silmällä pitäen.

Uuteen tilityssääntöön voit perehtyä tästä
Teosto tilityssääntö 1.1.2022 alkaen
Jaa somessa
Lue lisää