Siirry sisältöön

Teoston toimintasuunnitelmassa vuodelle 2023 korostuvat asiakaslähtöisyys ja palvelukehitys 

19.12.2022

  

Teostossa ylintä päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä jäsenkokouksessa. Jäsenet kokoontuivat syyskokoukseen keskiviikkona 14.12.2022 Helsingin musiikkitalolle. Hybridinä järjestetyssä kokouksessa hyväksyttiin muun muassa vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja budjetti.

Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen korosti, että vuoden 2023 talouden kuva on täynnä epävarmuustekijöitä. Teosto jatkaa kuitenkin johdonmukaisesti uudistetun strategiansa toimeenpanoa, jossa tavoitteena on kasvattaa musiikin kulttuurista ja kaupallista merkitystä. Tämä tulee näkymään monin tavoin niin asiakkaiden kanssa, palveluissa kuin Teoston toiminnan kehittämisessä yleisemminkin. 

”Arvioimme, että viime vuosien tapaan kasvun ajurina jatkaa musiikin digitaalinen käyttö. Myös Teosto tulee tulevina vuosina investoimaan merkittävästi musiikin digitaalisen hallinnoinnin järjestelmiin. Palveluiden osalta keskeistä on asiakasymmärryksen vahvistaminen ja palvelutason varmistaminen kaikissa kohtaamispisteissä”, kertoi Salminen kokouksessa.  

Teoston tekijänoikeuskorvaustuottojen ennustetaan vuonna 2023 pysyvän vuoden 2022 tasolla. Uusia koronarajoituksia ei olla budjetoitu mutta talouden heikkenevän tilanteen lisäksi inflaatio ja nousevat korot saattavat pienentää musiikin käytön kysyntää eri alustoilla.  

”Kulupuolta rasittaa paitsi inflaatio, myös merkittävät investoinnit tilitys- ja raportointijärjestelmien uusimiseen, verkkopalvelujen kehittämiseen sekä panostukset uuteen osaamiseen”, sanoi Teoston talousjohtaja Heikki Saarinen.  

Vuosi 2023 on myös edunvalvonnallisesti merkittävä. EU:n tekijänoikeusdirektiivin toimeenpano on Suomessa viivästynyt mutta toiveissa on, että uusi tekijänoikeuslaki saadaan hyväksyttyä vielä nykyisen hallituksen aikana. Kevään eduskuntavaaleissa Teosto tekee tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjensä kanssa ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että tulevan hallituksen hallitusohjelmassa olisi myös kulttuurialan ja musiikin tekijöiden toimintaedellytysten parantamiseen tähtääviä toimia.  

Jäsenkokouksessa hyväksyttiin myös Teoston sääntöihin ja tilityssääntöön muutokset, jotka mahdollistavat niin sanottujen katalogikauppojen toteuttamisen myös Suomessa. Oikeuksien siirtona tapahtuvissa katalogikaupoissa musiikin alkuperäinen tekijä myy taloudelliset oikeudet teoksiin katalogin ostajalle, joka puolestaan antaa katalogin oikeuksien hallinnoinnin Teostolle erillisellä sopimuksella. Muutoksilla ei ole vaikutusta Teoston suoriin asiakassopimuksiin tai jäsenedellytyksiin.  

Päivitetyt säännöt astuvat voimaan, kun ne on patentti- ja rekisterihallituksen toimesta merkitty yhdistysrekisteriin ja niistä tiedotetaan myöhemmin erikseen. Tilityssäännön muutokset astuvat voimaan vuoden 2023 alussa.  

Jaa somessa
Lue lisää