Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Miia Engberg
Kuva: Kerttu Penttilä

Mitä Teoston tilastot kertovat musiikin tekijöistä ja kustantajista?

Asiakaskokemusjohtaja Miia Engberg avaa näkökulmassaan Teoston tilastoja ja sitä, millaisia tekijä- ja kustantaja-asiakkaita Teostossa on. Asiakaspalvelun kehittäminen yhä toimivammaksi on Teoston tavoitteiden keskiössä.

Teostoon kuuluu nykyään lähes 40000 oikeudenhaltijaa eli säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Vuonna 2022 tilitimme heille tekijänoikeuskorvauksia yhteensä 29,4 miljoonaa euroa, mikä on 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Teoston suorien asiakkaiden tilityksen lisäksi tilitimme 37,6 miljoonaa euroa ulkomaisille tekijöille ja kustantajille muiden maiden tekijänoikeusjärjestöjen kautta. Koronavuosina tilitykset tippuivat pandemian vähentäessä merkittävästi konsertteja, keikkoja ja muita livetapahtumia.

Tilitykset eivät kuitenkaan jakaudu kovin tasaisesti.

  • Pieni joukko oikeudenhaltijoistamme sai viime vuonna tilityksiä kymmeniä, jopa satoja tuhansia euroja.
  • Vastaavasti moni oikeudenhaltija ei saanut Teostosta tilitystä ollenkaan, koska 25 euron tilitysraja ei ylittynyt.
  • Tilitystä saavien määrä kuitenkin nousi tuhannella oikeudenhaltijalla 12 000:nteen vuodesta 2021. Tämä tarkoittaa, että tilitystä sai noin joka kolmas oikeudenhaltijamme.
  • Yli 20 000 euroa vuodessa tilitystä saaneita oli hieman yli 900.

1500 uutta tekijää liittyy Teostoon vuosittain

Teostoon liittyy vuosittain noin 1500 uutta oikeudenhaltijaa. Moni aloittaa tekijäuransa jo nuorena, mutta eivät suinkaan kaikki, sillä liittyneiden keski-ikä oli 35 vuotta. Kaikkien Teostoon kuuluvien musiikintekijöiden keski-ikä on 47 vuotta.

Teosto on lähes 100-vuotias järjestö, mikä näkyy myös tekijöiden ikäjakaumassa. Alle nelikymppisten osuus on kutistunut vuosi vuodelta ja on nyt 37 prosenttia.

Kehitämme jatkuvasti palveluitamme, jotta myös nuoret musiikintekijät kokisivat palvelumme sopiviksi itselleen ja olisimme kansainvälisesti mahdollisimman kilpailukykyisiä. Toivotammekin kaikenikäiset musiikintekijät lämpimästi tervetulleiksi asiakkaiksemme Teostoon.

Teoston tekijäasiakkaista juridisesti naissukupuolisia on vain 21 prosenttia, ja vuonna 2022 liittyneistäkin vain 26 prosenttia.

Keväällä 2023 toteutimme kymmenen musiikkialan toimijan kanssa Tasapuolisempi sukupuolijakauma musiikkialalle -tutkimuksen, jossa kartoitimme syitä naisten ja muunsukupuolisten vähyyteen musiikintekijöinä ja säveltäjinä. Selvityksen mukaan melko usein kuultu perustelu, ettei tyttöjä ja naisia kiinnostaisi musiikin tekeminen, ei näytä tutkimustuloksen valossa todelta. Teemme jatkossakin työtä osaltamme sen eteen, että kaikki lahjakkuudet sukupuolestaan huolimatta voisivat menestyä tekijöinä musiikkialalla.

Kustantajia oli Teoston asiakkaina vuoden 2022 lopussa 716. Teostoon kuuluu monikansallisten ja kotimaisten kustantajien lisäksi myös ulkomaisia kustannusyhtiöitä. Myös monilla tekijöillä on omia kustannusyhtiöitä, joiden tarkoitus on pääasiassa verotukseen ja ansaintaan liittyvä ennemmin kuin perinteinen musiikkikustantaminen. Lue lisää tekijän ansiotulosta ja omasta kustannusyhtiöstä tästä.

Koska Teosto on aatteellinen yhdistys, tekevät jäsenet päätökset toimintamme linjauksista. Jäsenistö myös valitsee Teoston hallituksen ja jäsen voi tulla valituksi hallitukseen. Teostossa ylintä päätösvaltaa käyttää noin 900 päättävää jäsentä.

Nuorten osuus jäsenistöstämme on asiakaskuntaakin pienempi, sillä alle 40-vuotiaita päättävistä jäsenistä on vain 8 prosenttia. Luonnollisesti toivomme, että nuoret tekijätkin innostuisivat Teoston jäsenyydestä. Jäsenyyden saavat kaikki, joilla edellisen kuuden vuoden tilitykset ylittävät 3000 euroa. Kannattaa siis laittaa hakemus sisään ja tulla vaikuttamaan. Lue lisää Teoston jäsenyydestä tästä.

Teoston asiakkuudesta luopuminen on harvinaista

Kun Teoston asiakkaaksi liitytään, on asiakkuuden irtisanominen verrattain harvinaista. Teoston asiakkuuden päättää tyypillisesti vain alle 20 oikeudenhaltijaa vuosittain. Vuonna 2022 Teostosta erosi 14 tekijää, mutta ei yhtään kustantajaa.

Tyypillinen syy Teostosta eroamiselle on esimerkiksi muutto pois Suomesta tai sopimus ulkomaisen kustantajan kanssa. Tällöin tekijä liittyy samaan järjestöön, johon kustantaja kuuluu.

Jonkin verran asiakkaamme hyödyntävät myös mahdollisuutta irrottaa osan sopimuksesta toiseen maahan tai maantieteelliselle alueelle, jolloin asiakkuus voi Teoston lisäksi olla myös jossakin toisessa järjestössä. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, jos tekijä toimii aktiivisesti jollakin toisella markkinalla ja omat teokset saavat esityksiä siellä.

Toki on syytä huomioida, että muiden järjestöjen palvelut saattavat jossain määrin poiketa Teoston palveluista esimerkiksi asiakaspalvelun saatavuuden tai digitaalisten palveluiden osalta. Myös verotus toisesta maasta tulevien tekijänoikeustulojen osalta tulee hoitaa itse. Suomessa Teosto hoitaa oikeudenhaltijoiden tilityksistä ennakonpidätykset, mikä helpottaa asiakkaidemme asiointia verottajan suuntaan.  Lue lisää oikeusluokkien tai maantieteellisen alueiden irrottamisesta tästä.  

Vuonna 2022 suurin tilitysalue Teoston suorille asiakkaille oli online eli digitaaliset musiikki- ja videopalvelut (yhteensä 7,9 miljoonaa euroa), seuraavaksi suurimpina radio ja TV. Online-alue myös kasvoi euromääräisesti eniten +1,8 miljoonaa euroa vuoteen 2021 verrattuna. Myös tapahtuma-alueen tilitykset kasvoivat huomattavasti (+1,3 miljoonaa euroa) pandemian päätyttyä.

Asiakaspalvelun kehittäminen on Teostolle tärkeää

Teosto kerää jatkuvasti palautetta asiakkailtaan. Mittaamme asioinnin sujuvuutta CES-indeksillä (Customer Effort Score), joka voi vaihdella miinus sadasta plus sataan. Vuonna 2022 oikeudenhaltijamme kokivat palvelumme hyviksi ja CES-indeksi oli 57. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat puhelinpalveluumme ja digitaaliset asiointipalvelumme koetaan toimiviksi.

Sähköpostitse hoidettava asiakaspalvelumme ruuhkautui ajoittain ja se luonnollisesti heikensi tyytyväisyyttä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme, jotta oikeudenhaltijat kokisivat Teoston itselleen luotettavaksi ja myös kansainvälisesti kilpailukykyiseksi toimijaksi.


Tutustu tarkemmin asiakassopimukseemme ja oikeuksien hallinnointivaihtoehtoihin verkkosivuillamme. Myös asiakaspalvelumme auttaa mielellään.

Jaa somessa
Lue lisää
Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä