Siirry sisältöön

Tietosuojalauseke – Teosto Future Songwriting

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (Teosto) on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö, jonka tehtävänä on hallinnoida edustamiensa koti- ja ulkomaisten tekijöiden musiikkiteoksia, myöntää niihin käyttölupia ja tilittää teosten käytöstä saatavat korvaukset tekijöille.

Future Songwriting -hanke on Teoston ja kuuden muun organisaation yhteinen kaksivuotinen ja osin EU-rahoitteinen kansainvälinen hanke. Sen kantavana ideana ja tavoitteena on tuoda säveltäminen luontevaksi osaksi koulujen musiikinopetusta sekä kannustaa opettajia ja oppilaita oman uuden musiikin luovaan tuottamiseen. Hankkeen yhteydessä, Teosto käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Teosto on sitoutunut suojaamaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja käsittelee toiminnassaan näiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, mm.:

• mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
• millaisia tietoja keräämme ja mistä saamme tiedot
• mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
• kuinka kauan tietoja säilytetään
• mihin tietoja luovutetaan ja siirretään
• miten huolehdimme tietoturvasta
• millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on

1. Yhteystiedot

Teosto on rekisterinpitäjä tässä tietosuojalausekkeessa kuvamaamassamme henkilötietojen käsittelyssä. Voit olla yhteydessä alla oleviin yhteystietoihin henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa:

Rekisterinpitäjä:
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (y-tunnus: 0117040-7)
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@teosto.fi.

2. Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot

Käsittelemme Future Songwriting -hankkeessa mukana olevien opettajien ja opiskelijoiden sekä opiskelijoiden huoltajien henkilötietoja.
Opettajista käsittelemme tyypillisesti seuraavia henkilötietoja:
• Nimi ja yhteystiedot
• Kuvat/videot
• Suostumukset ja luvat
• Tiedot tapahtumista, joihin henkilö on osallistunut (mukaan lukien tiedot mahdollisista allergioista tai ruokavaliosta)

Opiskelijoista käsittelemme tyypillisesti seuraavia henkilötietoja:
• Nimi
• Ikä / luokkataso
• Ryhmänimi
• Teostiedot
• Kuvat/Videot
• Suostumukset ja luvat
• Tiedot tapahtumista, joihin henkilö on osallistunut (mukaan lukien tiedot mahdollisista allergioista tai ruokavaliosta)

Opiskelijoiden huoltajista käsittelemme tyypillisesti seuraavia henkilötietoja:
• Nimi ja yhteystiedot
• Suostumukset ja luvat
• Tiedot tapahtumista, joihin henkilö on osallistunut (mukaan lukien tiedot mahdollisista allergioista tai ruokavaliosta)

Saamme pääsääntöisesti yllä mainitut tiedot rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi käsittelemme Future Songwriting -hankkeessa mukana olevien tai -hankkeesta mahdollisesti kiinnostuneiden musiikintekijöiden/artistien, poliitikkojen/päättäjien, journalistien ja muiden sidosryhmien tietoja. Käsittelemme tyypillisesti seuraavia henkilötietoja:
• Nimi ja yhteystiedot
• Asema
• Tiedot tapahtumista, joihin henkilö on osallistunut (mukaan lukien tiedot mahdollisista allergioista tai ruokavaliosta)
• Muut henkilön mahdollisesti julkiseksi saattamat tiedot (kuten hänen edustamansa puolue, hänen asemansa puolueessa ja valiokuntajäsenyydet)
Saamme yllä mainitut tiedot rekisteröidyltä itseltään, yhteistyökumppaneiltamme tai alihankkijoiltamme tai keräämme niitä julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten julkishallinnon ja yritysten verkkosivuilta.

3. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

• Future Songwriting -projektin toteuttamiseen projektisuunnitelman ja Teoston ja Euroopan Komission välisen sopimuksen mukaisesti (ml. koulu-workshoppien ja päätösjuhlien järjestämiseen sekä projektin loppuraportin laatimiseen);
• Future Songwriting -projektiin liittyvään viestintään
Käsittelemme tietoja sopimusvelvoitteiden, Teoston oikeutetun edun ja rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

4. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

5. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Teosto luovuttaa ja siirtää em. henkilötietoja pääsääntöisesti alla kuvatulla tavalla:

• Yhteistyökumppanit: Voimme suostumuksesi – tai, mikäli rekisteröity on lapsi, lapsen huoltajan suostumuksen – tai Teoston oikeutetun edun perusteella luovuttaa henkilötietojasi projektissa mukana oleville yhteistyökumppaneille.
• Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
• Suostumus: Voimme suostumuksesi – tai, mikäli rekisteröity on lapsi, lapsen huoltajan suostumuksen – perusteella luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Pyydämme tällaiset suostumukset erikseen.
• Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietoa voidaan luovuttaa järjestelyn osapuolille.
• Oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten oikeudenloukkauksien tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
• Alihankkijat: Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja Teoston puolesta ja lukuun. Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että alihankkija käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Luovutukset ja siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Tietoturvallisuus

Teosto käsittelee henkilötietoja tietoturvallisella tavalla ja käyttää asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseen. Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Manuaalisesti käsiteltävät, henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyä valvotaan kulunvalvonnalla. Huolehdimme, että ainoastaan niillä työntekijöillä ja Teoston lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. Teosto noudattaa tietoturvallisuuden varmistamisessa omaa tietoturvapolitiikkaansa.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä/lapsen huoltajana tiettyjä lainsäädäntöön perustuva oikeuksia vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit/huoltaja voi tällä hetkellä vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn:

• Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla/huoltajalla on oikeus tarkastaa sinusta/lapsesta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi/huoltajan pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Sinulla/huoltajalla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi/lapsen henkilötietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”) lainsäädännön mukaisilla perusteilla.

• Suostumuksen peruuttaminen: Voit/huoltaja voi peruuttaa antamasi/antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin, kuten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tehtyjen toimenpiteiden lainmukaisuuteen.

• Tietojen siirtäminen: Voit/huoltaja voi myös saada siirretyksi antamasi/huoltajan antamat henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

• Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit/huoltaja voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity/huoltaja kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

• Valitusoikeus: Voit/huoltaja voi tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot/huoltaja katsoo, että henkilötietojasi/lapsen henkilötiedot on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Lue Teoston hankkeista: kehitys- ja innovaatiotoiminta

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä