Siirry sisältöön

Teoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026

26.04.2022

Sivistysvaliokunnalle

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026 (VNS 2/2022 vp)

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Pääviestimme ovat seuraavat:

Yksityisen kopioinnin hyvityksen 11 miljoonan euron taso on säilytettävä myös vuodesta 2027 eteenpäin

Pidämme erittäin tärkeänä, että yksityisen kopioinnin hyvitys on julkisen talouden suunnitelmassa vakiinnutettu 11 miljoonaan euroon vuosiksi 2023–2026. Hyvityksellä on suuri merkitys musiikin ammattilaisten toimeentulon ja elinkeinon harjoittamisen kannalta. Sen avulla tuetaan mm. lukuisia tuotantohankkeita ja kulttuuritapahtumia.

Vakiinnutettu 11 miljoonan euron hyvitystaso tulee nykyisten teoslajien osalta indeksillä korjattuna säilyttää myös suunnittelukaudella 2027–2031, elleivät kopiointimäärät selvästi kasva. Tämä vahvistaa osaltaan kulttuurialan rahoituksen jatkuvuutta ja ennustettavuutta. Alan toimijoiden kannalta on tärkeää, ettei hyvityksen leikkaaminen ole jatkuva uhka ammatinharjoittamiselle. Myöskään poliittinen päätöksenteko ei kuormitu, kun hyvityksen rahoitus on varmistettu pitkän tähtäimen suunnittelulla.

Kulttuurin rahoitusta ei saa vähentää yleishyödyllisten toimintojen rahoitusmallin muutoksessa, vaan alan rahoitusta on lisättävä koronapandemiasta toipumiseksi

Koronapandemia on aiheuttanut valtavaa haittaa kotimaiselle kulttuurialalle. Pelkästään musiikkialan tulonmenetykset ovat Music Finland ry:n laskelmien mukaan nousseet kahden vuoden aikana 470 miljoonaan euroon, josta valtion tuet ovat kompensoineet noin 93 miljoonaa euroa. Alan arvo on laskenut yhteensä 350 miljoonalla eurolla. 

Kulttuurin rahoitus riippuu poliittisten päätöksentekijöiden tahdosta. Yleishyödyllisten toimintojen rahoitusmallin muutoksessa on huolehdittava siitä, ettei kulttuurialan rahoitustaso laske vaan päinvastoin kasvaa. Tämä on erityisen tärkeää, jotta kulttuuriala voisi toipua koronapandemian aiheuttamasta vaikeasta tilanteesta, ylläpitää kulttuurista monimuotoisuutta ja suunnata kansantaloutta ja työllisyyttä tukevaan tulevaisuuden kasvuun.

Jaa somessa