Siirry sisältöön

Mekaaninen tanssimusiikki ja karaoke: MEKA Kiinteä

 • Antaa oikeuden esittää äänitemusiikkia (disco, dj, karaoke), keikoilla ja tapahtumissa, ei kata livemusiikkia
 • Vakituisille esityspaikoille (klubit, yökerhot, tanssilavat jne.), 10-1500 asiakaspaikkaa
 • Ennakoitava hinta, määräytyy asiakaspaikkamäärän ja tapahtumien vuosittaisen määrän mukaan
 • Tapahtumatiedot raportoidaan Teostolle kuukausittain
 • Maksetaan vuosittain neljässä erässä

Mitä lupa kattaa?
Lupa kattaa mekaanisen tanssimusiikin ja karaoken julkisen esittämisen discoissa, tansseissa ja vastaavissa tapahtumissa, joissa musiikki soitetaan levyltä tai muulta tallenteelta tai laitteelta. Usein musiikkia soittaa dj.

Tapahtuma voi olla tarkoitettu yleisölle ja/tai tapahtuman järjestäjän omalle henkilökunnalle ja se voi olla pääsymaksullinen tai maksuton.  Lupa kattaa myös taustamusiikin soittamisen tapahtumatilassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua, loppua tai sen väliajoilla. Jos samassa tapahtumassa esiintyy useita DJ:tä, yksi lupa kattaa kaikkien DJ:en esiintymisen.

Lupa on toimipaikkakohtainen: jos sinulla on useita ravintoloita tai tanssipaikkoja, joissa järjestät tapahtumia, sinun on hankittava jokaiselle eri toimipaikalle oma lupa.

Lupaan sisältyy kuukausittainen tapahtumatietojen ilmoittaminen Teoston verkkopalvelussa.

Kenelle lupa on tarkoitettu, kuka sen tarvitsee?
Lupa on tarkoitettu toimijoille, jotka järjestävät säännöllisesti samassa, vakituisessa esityspaikassa tapahtumia, joissa soi mekaaninen tanssimusiikki ja/tai karaoke.  Tapahtumapaikka on esimerkiksi ravintola tai tanssilava ja tapahtuman järjestäjä voi olla yritys, yhdistys tai yksityishenkilö.

Kuinka kauan lupa on voimassa?
Tehtyäsi sopimuksen Teoston kanssa lupa on voimassa toistaiseksi eli kunnes irtisanot sen. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?
Luvan hintaan vaikuttaa esityspaikan (esimerkiksi ravintolan tai tanssilavan) yleisökapasiteetti ja vuoden aikana järjestettävien tapahtumien määrä. Luvalla on kuitenkin aina minimihinta, joka on esityspaikan yleisökapasiteetin mukaan määritetty 10 tapahtuman hinta.

MEKA Kiinteä -luvassa on myös niin sanottu lippuhintamekanismi: kun esityspaikan yleisökapasiteetti on yli 200 henkeä ja tapahtuman (eniten myydyn) pääsylipun verollinen hinta on 28,01 e tai enemmän, siirrytään käyttämään luvan hinnaston mukaista prosenttikorvausta.

MEKA Kiinteä -luvan hintaan vaikuttaa myös oma aktiivisuutesi. Kun ilmoitat ja vahvistat Teoston verkkopalvelussa kuukausittain sovitun aikataulun mukaan järjestämiesi tapahtumien tiedot (esimerkiksi päivämäärät, esiintyjät, lipputulot tms.), saat luvan hinnasta 3 % vuosialennuksen.

Jos et ilmoita toteutuneiden tapahtumien tietoja kuukausittain aikataulun mukaisesti, saat kuukauden tapahtumista arviolaskun, jonka loppusummaan on lisätty ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntimaksuna + 20 %.

Miten ja koska lupa maksetaan?
Laskutamme MEKA Kiinteä -luvalla järjestettyjen tapahtumien musiikinkäytön 4 kertaa vuodessa: tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa.

Jos olet saanut arviolaskuja ja laiminlyöntimaksuja voit oikaista ne ilmoittamalla tapahtumatiedot arviolaskun saamisen jälkeenkin, jolloin ne hyvitetään seuraavassa laskussa. Tapahtumatietoja on mahdollisuus ilmoittaa ja oikaista aina seuraavan vuoden tammikuuhun saakka, mutta jos et ilmoita tietoja viimeistään silloin, arviolaskut jäävät voimaan. Yhdenkin kuukauden tapahtumatietojen ilmoittamatta jättäminen johtaa kuitenkin vuosialennuksen menettämiseen.

Vuoden päätyttyä luvan ostohetkellä arvioimaasi tapahtumien kokonaismäärää ja ilmoittamiesi toteutuneitten tapahtumien määrää verrataan toisiinsa. Jos ne eroavat toisistaan merkittävästi, poikkeamat oikaistaan hyvitys- tai lisälaskulla.

Mekaaninen tanssimusiikki ja karaoke tapahtumassa: MEKA Kiinteä 2020
Kun pääsylipun ostajan maksama hinta on alle 30,01 e* (verollinen kokonaishinta)
Tapahtumien määrä vuodessa, hinta euroa/tapahtuma
Esityspaikan yleisökapasiteetti (ykp) XS 10-40 kpl S 41-70 kpl M 71-200 kpl L yli 200 kpl
1-24 3,64 3,53 3,20 2,85
25-50 5,03 4,78 4,33 4,11
51-75 7,41 7,07 6,18 5,71
76-100 9,34 9,02 7,64 7,07
101-150 10,83 10,61 9,71 7,89
151-200 12,67 12,32 11,42 9,34
201-300 19,16 16,54 12,83 11,42
301-400 27,32 22,13 16,21 14,23
401-500 33,29 26,92 20,31 17,40
501-600 47,92 39,40 25,09 21,40
601-700 59,32 46,25 29,65 25,09
701-800 68,40 53,60 34,21 29,09
801-900 77,45 60,45 38,79 33,09
901-100 86,51 67,41 43,35 36,51
1001-1100 95,58 74,15 46,75 39,93
1101-1200 104,60 81,00 51,34 43,35
1201-1300 113,67 87,81 55,89 46,75
1301-1400 122,68 94,67 60,45 51,34
1401-1500 131,64 101,53 63,88 54,74
Luvan minimihinta on yleisökapasiteetin mukaan määritetty 10 tapahtuman hinta.
Jos laiminlyöt tapahtumatietojen ilmoitusvelvollisuuden saat arviolaskun, jonka loppusummaan on lisätty ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuen + 20 % (laiminlyöntimaksu).
*28,01 e vuosina 2016, 2017 ja 2018
Kun esityspaikan ykp on yli 200 ja eniten myydyn pääsylipun hinta on 30,01 e** tai enemmän (verollinen kokonaishinta)
Pääsymaksullinen, % lipputuloista 3,70 % 3,50 % 3,30 % 3,20 %
Minimihinta 12,03 e 11,47 e 10,83 e 10,28 e
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
**28,01 e tai enemmän vuosina 2016, 2017 ja 2018.

Mekaaninen tanssimusiikki ja karaoke: MEKA Kiinteä – käyttötapakohtaiset erityisehdot

Näissä käyttötapakohtaisissa erityisehdoissa tapahtumalla tarkoitetaan Asiakkaan kulloinkin järjestämää sellaista mekaanisen tanssimusiikin tapahtumaa tai karaoketapahtumaa, jossa musiikin esittäminen on tapahtuman pääasiallinen sisältö tai merkitys ja joka sisältää teosten julkista esittämistä tapahtumassa läsnä olevalle yleisölle (”Tapahtuma”).

Asiakkaan järjestämänä tällaista tapahtumaa pidetään myös silloin, kun Asiakas järjestää tapahtuman yhdessä tai muutoin toimii yhteistyössä tapahtuman järjestämiseksi Musiikin käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen kanssa.

Käyttöluvan sisältö

Lupa kattaa

 • musiikin julkisen esittämisen mekaanisena tanssimusiikkina tai karaokena Tapahtumassa, joka järjestetään ilmoitetussa vakituisessa esityspaikassa tai jonka Asiakas järjestää muussa esityspaikassa.
 • musiikin julkisen esittämisen Tapahtumassa, joka on tarkoitettu Asiakkaan henkilökunnalle.
 • musiikin vähäisen julkisen esittämisen mekaanisena taustamusiikkina mekaanisen tanssimusiikin tai karaoken välittömässä yhteydessä (kuten tauko- tai väliaikamusiikki) samassa esitystilassa. Käytettävien tallenteiden tulee olla laillisesti valmistettuja luvan tarkoitukseen käytettäviksi.

Lupa ei siten kata

 • muuta taustamusiikkia asiakastiloissa, taustamusiikkia ravintola-, kahvila- tai muussa vastaavassa toiminnassa taikka muissakaan yhteyksissä tai tiloissa.
 • konsertteja, musiikin tallentamista, eikä ilman Teoston erillistä suostumusta esitystilanteita mahdollisesti edeltävää musiikin välittämistä yleisölle.
 • mekaanisen musiikin esittämistä musiikkiautomaatista silloin, kun sen sijoituspaikan yleisö saa suorittamaansa maksua vastaan kuultavakseen kulloinkin valitsemansa, laitteeseen sisältyvän teoksen.

Hinnat ja laskutus
Luvasta maksettava korvaus määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan mekaanista tanssimusiikkia ja karaokea koskevan hinnaston mukaisesti Asiakkaan ilmoittamien esityspaikan yleisökapasiteetin, Tapahtumien lukumäärän, Tapahtuman lipputulojen tai kuulijamäärän taikka muun Teoston Asiakkaalle ilmoittaman korvausperusteen mukaisesti. Asiakas ilmoittaa etukäteen Teostolle edellä mainituissa korvausperusteissa tapahtuvista muutoksista.

Yleisökapasiteetilla tarkoitetaan esityspaikkaan enintään mahtuvaa asiakas- tai yleisömäärää (1 asp = 1 asiakas/m2 tai viranomaisen ilmoittama maksimimäärä).

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus
Teostolla on oikeus velvoittaa Asiakas toimittamaan Teostolle Tapahtumaan, esityspaikkaan, korvausperusteisiin, teosten käyttöön tai käyttöyhteyteen liittyviä tai muita sellaisia tietoja. Teosto ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista velvollisuuksista tai niitä koskevista muutoksista.

Arviolaskutus
Teostolla on oikeus arvioida Tapahtuman perusteella Asiakkaan Teostolle maksettavat tekijänoikeuskorvaukset, mikäli Asiakas laiminlyö toimittaa Teostolle sen Asiakkaalta pyytämät tiedot, tai Asiakkaan Teostolle ilmoittamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Ehtojen soveltamisjärjestys
Näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen lisäksi sovelletaan Teoston yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:
1. käyttötapakohtaiset erityisehdot
2. Teoston yleiset sopimusehdot.

Ravintolat ja tanssipaikat, joiden yleisökapasiteetti on enintään 200

Luvan hankkiminen
Luvan ostohetkellä arvioit koko vuoden aikana järjestettävien mekaanisen tanssimusiikin ja/tai karaoken tapahtumien lukumäärän. Tapahtumakohtainen hinta muodostuu tapahtumien vuosittaisen määrän ja esityspaikkasi yleisö- kapasiteetin mukaan. MEKA Kiinteä -luvan minimilaskutusmäärä on 10 tapahtuman hinta.

Tapahtumatietojen ilmoittaminen
MEKA Kiinteä -luvalla järjestetyistä tapahtumista ilmoitat pääsylipun hinnasta riippumatta kuukausittain ainoastaan tapahtumien kokonaislukumäärän. Ilmoitat ja vahvistat tiedot Teoston verkkopalvelussa aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Käyttäjätunnukset verkkopalveluun voit hakea nettisivuillamme olevalla lomakkeella.

Voit ilmoittaa ja vahvistaa kaikki saman esityspaikan eri tiloissa ja mahdollisesti eri lupatuotteilla järjestetyt tapahtumat samalla lomakkeella. Voit myös ilmoittaa tapahtumatietoja etukäteen: esimerkiksi vain kesäisin toimivista esityspaikoista voi hyvissä ajoin ilmoittaa ja vahvistaa ne kuukaudet, jolloin toimintaa ja tapahtumia ei ole.

Hinnat ja laskutus
MEKA Kiinteä -lupatuotteen laskutusväli on 3 kuukautta. Laskut lähetetään huhtikuussa, heinäkuussa, lokakuussa ja seuraavan vuoden tammikuussa. Laskut perustuvat kuukausittain ilmoittamaasi tapahtumien määrään ja luvan ostohetkellä määritettyyn tapahtumakohtaiseen hintaan

Jos et ilmoita toteutuneiden tapahtumien tietoja kuukausittain aikataulun mukaisesti, saat kuukauden tapahtumista arviolaskun (luvan hankintahetkellä arvioitu koko vuoden tapahtumien määrä jaettuna 12:lla x hinnaston mukainen hinta), jonka loppusummaan on lisätty ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuen + 20 % (laiminlyöntimaksu).

Mikäli arviolaskun saatuasi ilmoitat ja vahvistat tapahtumien todelliset tiedot, arviolasku hyvitetään seuraavassa laskussasi. Vuoden tapahtumatietoja voit ilmoittaa ja vahvistaa aina seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään saakka. Vuoden päätyttyä luvan ostohetkellä arvioimaasi tapahtumien määrää ja ilmoittamiesi toteutuneitten tapahtumien määrää verrataan toisiinsa. Jos arvioitu tapahtumien määrä poikkeaa järjestettyjen tapahtumien määrästä niin paljon, että hintakategoria muuttuu, saat tasauslaskun, joka voi olla joko hyvitys-tai lisälasku.

Jos ilmoitat kaikkien kuukausien tiedot ajoissa, saat 3 %:n esityspaikka-ja tuotekohtaisen vuosialennuksen.

Ravintolat ja tanssipaikat, joiden yleisökapasiteetti on 201 – 1500

Luvan hankkiminen
Luvan ostohetkellä arvioit koko vuoden aikana järjestettävien elävän musiikin tapahtumien lukumäärän. Tapahtumakohtainen hinta muodostuu tapahtumien vuosittaisen määrän ja esityspaikkasi yleisökapasiteetin mukaan. MEKA Kiinteä -luvan minimilaskutusmäärä on 10 tapahtuman hinta.

Tapahtumatietojen ilmoittaminen
MEKA Kiinteä -lupaan sisältyy tapahtumatietojen ilmoittaminen tapahtumakohtaisesti kuukausittain. Ilmoitat ja vahvistat tiedot Teoston verkkopalvelussa aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Käyttäjätunnukset verkkopalveluun voit hakea nettisivuillamme olevalla lomakkeella.

MEKA Kiinteä -luvalla järjestetyistä tapahtumista ilmoitat seuraavat tiedot:

 • Tapahtuman päivämäärä
 • Tapahtuman nimi ja/tai esiintyjän/esiintyjien nimet
 • Tapahtuman yksittäisen pääsylipun verollinen hinta

Jos tapahtuma on pääsymaksuton, laita pääsylipun hinnaksi 0.

MEKA Kiinteä -luvassa on kuitenkin niin sanottu lippuhintamekanismi. Lippuhintamekanismi tarkoittaa sitä, että tapahtuman musiikinkäytöstä maksetaan prosenttiperusteinen musiikinesityskorvaus aina silloin, kun tapahtuman eniten myydyn pääsylipun verollinen hinta on enemmän kuin voimassa oleva lippuhintaraja. Lippuhintarajan ja korvausprosentin suuruuden näet voimassa olevasta hinnastosta.

Ilmoita lippuhintamekanismin piiriin kuuluvista tapahtumista yllä mainittujen tapahtumatietojen lisäksi myös verottomat pääsylipputulot (kokonaislipputulot). Voit ilmoittaa kaikki saman esityspaikan eri tiloissa(esimerkiksi pubi ja ravintolasali, sisätila ja kesäterassi) ja mahdollisesti eri lupatuotteilla järjestetyt tapahtumat samalla lomakkeella.

Voit myös vahvistaa tapahtumatietoja etukäteen:esimerkiksi vain kesäisin toimivista esityspaikoista voi hyvissä ajoin ilmoittaa ja vahvistaa ne kuukaudet,jolloin toimintaa ja tapahtumia ei ole.

Hinnat ja laskutus
MEKA Kiinteä -lupatuotteen laskutusväli on 3 kuukautta. Laskut lähetetään huhtikuussa,heinäkuussa, lokakuussa ja seuraavan vuoden tammikuussa. Laskut perustuvat kuukausittain ilmoittamaasi tapahtumien määrään ja luvan ostohetkellä määritettyyn tapahtumakohtaiseen hintaan.

Jos et ilmoita toteutuneiden tapahtumien tietoja kuukausittain aikataulun mukaisesti, saat kuukauden tapahtumista arviolaskun (luvan hankintahetkellä arvioitu koko vuoden tapahtumien määrä jaettuna 12:lla x hinnaston mukainen hinta), jonka loppusummaan on lisätty ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuen + 20 % (laiminlyöntimaksu).

Mikäli arviolaskun saatuasi ilmoitat ja vahvistat tapahtumien todelliset tiedot, arviolasku hyvitetään seuraavassa laskussasi. Vuoden tapahtumatietoja voit ilmoittaa ja vahvistaa aina seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään saakka. Vuoden päätyttyä luvan ostohetkellä arvioimaasi tapahtumien määrää ja laskutettujen tapahtumien määrää verrataan toisiinsa. Jos arvioitu tapahtumien määrä poikkeaa järjestettyjen tapahtumien määrästä niin paljon, että hintakategoria muuttuu, saat tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).

Jos ilmoitat kaikkien kuukausien tiedot ajoissa, saat 3 %:n esityspaikka- ja tuotekohtaisen vuosialennuksen.

Miten oikaisen laskun ja saan hyvityksen laiminlyöntimaksuun?

Jos vielä arviolaskun saatuasikin ilmoitat ja vahvistatjärjestämiesi tapahtumien musiikinkäyttöä koskevat tiedot, oikaisemme arviolaskun ja hyvitämme myös laiminlyöntimaksun seuraavassa laskussasi. Ilmoita ja vahvista järjestämiesi tapahtumien tiedot verkkopalvelussamme seuraavasti:

 • Kirjaudu käyttäjätunnuksillasi verkkopalveluun osoitteessa extranet.teosto.fi tai klikkaamalla Teosto.fi-sivun oikean yläreunan Kirjaudu-linkkiä.
 • Ilmoita tapahtumatiedot verkkopalvelussa annettujen ohjeiden mukaan.

Minulla ei vielä ole verkkopalvelutunnuksia – miten saan ne?

Jos et ole vielä hakenut käyttäjätunnuksia verkkopalveluumme, saat ne asiakaspalvelustamme.

Jos et ole järjestänyt tapahtumaa, josta sait arviolaskun

Ota yhteys asiakaspalveluumme puhelimitse numerossa 010 808 118, niin poistamme tapahtuman tiedoistasi ja hyvitämme arviolaskun.

Säästä rahaa ilmoittamalla tiedot ajoissa!

Ilmoittamalla järjestämiesi tapahtumien tiedot kuukausittain saat täsmälliset, tekemiisi ilmoituksiin perustuvat laskut. Lisäksi saat 3 %:n lupatuotekohtaisen vuosialennuksen, kun ilmoitat kaikkien kuukausien tapahtumatiedot ajoissa.

Tapahtumatiedot ilmoitetaan verkkopalvelussa aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, esim. tammikuussa järjestettyjen tapahtumien tiedot ilmoitetaan viimeistään 15. helmikuuta. HUOM! Ilmoitukset on tehtävä myös niiltä kuukausilta, jolloin et ole järjestänyt tapahtumia. Klikkaa verkkopalvelussa kyseisten kuukausien kohdalla Ei tapahtumia tässä kuussa -nappia.

Tasauslaskutus vuoden lopussa

Elävän musiikin musiikinkäyttölupien (ELMU Kiinteä ja ELMU Prossa) ja mekaanisen tanssimusiikin ja karaoken musiikinkäyttölupien (MEKA Kiinteä ja MEKA Prossa) hinnoittelu perustuu esityspaikkojen yleisökapasiteettiin ja vuoden aikana järjestettyjen tapahtumien lukumäärään.

Kun hankit luvan, annoit meille arvion koko vuoden aikana järjestämiesi tapahtumien lukumäärästä. Musiikinkäyttölupasi tapahtumakohtainen hinta määräytyi antamasi arvion mukaan (hinnaston kategoriat XS-L). Musiikinkäyttölupien ehtojen mukaisesti olet ilmoittanut meille tiedot järjestämistäsi tapahtumista (tapahtumamäärä, esiintyjä, lipputulotiedot) kuukausittain verkkopalvelussamme.

Vuoden päätyttyä tarkistamme seuraavan vuoden tammikuussa, täsmäsikö luvan hankintahetkellä antamasi arvio tapahtumien määrästä meille kuukausittain ilmoittamasi tapahtumamäärän kanssa.

Lopullinen tapahtumakohtainen hinta määräytyy meille ilmoittamiesi tapahtumien lukumäärän mukaan. Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että luvan tapahtumakohtainen hinta muuttuu, teemme menneestä vuodesta tasauslaskun.

Jos olet ilmoittanut ja vahvistanut vuoden kaikkien kuukausien tapahtumatiedot

Laskemme seuraavan vuoden tammikuun puolivälissä montako ELMU- ja/tai MEKA-tapahtumaa olet ilmoittanut ja vahvistanut järjestäneesi. Lopullinen tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy vahvistamasi tapahtumamäärän mukaisten hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan.

 • Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi ja vahvistamasi tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että tapahtumien hintakategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuvat, saat edeltävältä vuodelta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).
 • Jos olet vahvistanut kunkin kuukauden tapahtumatiedot ajoissa saat 3 % alennuksen koko vuoden laskusta
 • Vuoden minimilaskutus on vähintään asiakaspaikkamääräsi mukaan määritetty 10 tapahtuman hinta
 • Tarkemman erittelyn tasauksista löydät verkkopalvelusta Laskutustiedot-osiosta
 • Seuraavan vuoden arvioiduksi tapahtumien lukumääräksi kirjataan edeltävän vuoden aikana järjestämiesi tapahtumien lukumäärä ja laskutus tehdään sen mukaisella hintakategorialla.
 • Alkavan vuoden tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy edellisenä vuonna vahvistamasi tapahtumamäärän ja lupien hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan aina tammikuussa.

Jos et ole ilmoittanut ja vahvistanut vuoden kaikkien kuukausien tapahtumatietoja

Laskemme tammikuussa montako ELMU- ja/tai MEKA-tapahtumaa olet ilmoittanut ja vahvistanut järjestäneesi edellisenä vuonna.

 • Jos et ole ilmoittanut ja vahvistanut yhden tai useamman kuukauden tapahtumamäärää, vaan se on arviolaskutettu, arviolaskun tapahtumamäärä jää kyseisen kuukauden osalta voimaan, kun koko vuoden tapahtumamäärä lasketaan.
 • Lopullinen tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy koko vuoden tapahtumamäärän mukaisten hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan.
 • Jos koko vuoden tapahtumamäärä ja jo laskutettu tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että tapahtumien hintakategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuvat, saat vuodelta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).
 • Arviolaskutetuilta kuukausilta peritty tapahtumatietojen ilmoittamisen laiminlyöntimaksu jää voimaan
 • Vuoden minimilaskutus on vähintään asiakaspaikkamääräsi mukaan määritetty 10 tapahtuman hinta
 • Tarkemman erittelyn tasauksista löydät verkkopalvelusta Laskutustiedot-osiosta
 • Alkavan vuoden tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy edellisenä vuonna vahvistamasi tapahtumamäärän ja lupien hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan aina tammikuussa.
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!