Siirry sisältöön

Teoston järjestämän arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (y-tunnus: 0117040-7), Musiikin Satama, Keilasatama 2 A, 02150 Espoo (myöhemmin ”Järjestäjä”).

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Teoston asiakkuuteen oikeutetut luonnolliset henkilöt, jotka liittyvät Teoston asiakkaiksi kampanjassa tiedotetulla aikavälillä 1.4. – 31.5.2024. Alaikäisen henkilön osallistuminen arvontaan edellyttää huoltajan suostumusta. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten tai yhdistysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

3. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan yksi pari Genelecin 8330A RAW -kaiuttimia. Lisäksi palkintoon sisältyy Genelecin SonicAdvisor -palvelu, jossa Genelecin asiantuntija kalibroi kaiuttimet voittajan kuuntelutilaan sopiviksi.

4. Voittajan valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta voittajan vuoden 2024 viikolla 25. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä siirtää toiselle henkilölle. Palkinto toimitetaan vain Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

5. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistuminen edellyttää, että osallistuja on antanut suostumuksensa sille, että Järjestäjä käsittelee arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Tiedot poistetaan, kun arvonta on suoritettu. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen ilmoittamalla tästä Järjestäjälle (tietosuoja@teosto.fi). Osallistujien henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan nimenomaista suostumusta. Lisätietoja Teoston asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta. Katso tarkemmat tiedot (tietosuojalauseke).

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

7. Instagramin ja Facebookin tai muun median vastuuvapaus

Arvontaa mainostetaan sosiaalisessa mediassa, mutta arvonta ei ole millään tavoin Instagramin, Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön, ei Instagramin, Facebookin tai vastaavan median.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä voi perustellusta syystä, kuten sääntörikkomuksen perusteella, hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Arvontaan tai sen sääntöihin liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä Järjestäjän asiakaspalveluun sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse 040 922 66 22 (ma–pe klo 10–14).

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!