Siirry sisältöön

Ravintolan vuosilupa, live

 • Antaa oikeuden live-musiikkitapahtumien järjestämiseen ja esittämiseen (artisti, bändi, orkesteri) keikoilla ja tapahtumissa. Ei kata konsertteja.
 • Tarkoitettu vakituisille esityspaikoille (esimerkiksi klubit ja pubit), joissa asiakaspaikkoja enintään 200.
 • Hinta määräytyy asiakaspaikkojen ja vuosittaisen tapahtumamäärän mukaan.
 • Ei tapahtumatietojen raportointia Teostolle. Tapahtumien määrä arvioidaan hankintahetkellä.
 • Esiintyjä ilmoittaa tapahtuman settilistat esittämistään teoksista verkkopalvelussamme.
 • Lupa maksetaan kerralla vuoden alussa.

Kenelle lupa on tarkoitettu?

Lupa on tarkoitettu toimijoille, jotka järjestävät elävän musiikin tapahtumia hallinnoimassaan vakituisessa esityspaikassa (kuten ravintola tai tanssipaikka), jonka yleisökapasiteetti on enintään 200 henkeä. Tapahtuman järjestäjä voi olla yritys, yhdistys tai yksityishenkilö.

Vuosilupa voi olla kiinteähintaista lupaa edullisempi vaihtoehto, jos tapahtumia on vuoden aikana melko pieni määrä. Vuosilupa on myös helppo: lupaan ei sisälly tapahtumatietojen ilmoittamista kuukausittain, vaan vuoden aikana järjestettävien tapahtumien lukumäärä ilmoitetaan luvan ostohetkellä. Mahdolliset muutokset tapahtumamääriin ilmoitetaan aina kerralla vuoden alussa.

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa elävän musiikin julkisen esittämisen keikoilla, tansseissa, laulu- ja soittoilloissa ja vastaavissa tapahtumissa, joissa esiintyy bändi, orkesteri, artisti ja/tai soittaja. Tapahtuma voi olla tarkoitettu yleisölle ja/tai tapahtuman järjestäjän omalle henkilökunnalle ja se voi olla pääsymaksullinen tai maksuton.

Lupa kattaa myös taustamusiikin soittamisen tapahtumatilassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua, loppua tai sen väliajoilla. Taustamusiikki voi olla elävää musiikkia tai levymusiikkia.

Jos samassa tapahtumassa on useita elävää musiikkia esittäviä esiintyjiä, yksi lupa kattaa kaikkien esiintyjien esiintymisen.

Lupa on kuitenkin toimipaikkakohtainen: jos sinulla on useita ravintoloita tai tanssipaikkoja, joissa järjestät elävän musiikin tapahtumia, sinun on hankittava jokaiselle eri toimipaikalle oma lupa.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Luvan hintaan vaikuttaa esityspaikan (esimerkiksi ravintolan tai tanssipaikan) yleisökapasiteetti ja vuoden aikana järjestettävien tapahtumien määrä.Luvan minimihinta on yleisökapasiteetin mukaan määritetty kymmenen tapahtuman hinta.

Miten ja koska lupa maksetaan?

Lupa maksetaan kerralla etukäteen luvan hankintahetkellä tai aina vuoden alussa. Maksuja ei palauteta, vaikka tapahtumia järjestettäisiin vähemmän kuin luvan hankintahetkellä on arvioitu ja maksettu.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Tehtyäsi sopimuksen Teoston kanssa lupa on voimassa toistaiseksi, eli kunnes irtisanot sen. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

 

Ravintolan vuosilupa, live 2023 Tapahtumien määrä vuodessa, hinta €/tapahtuma
Esityspaikan yleisökapasiteetti (ykp) XS 10-40 kpl S 41-70 kpl M 71-200 kpl L yli 200 kpl
1-24 7,97 7,41 6,92 5,79
25-50 10,30 9,59 9,20 8,28
51-75 15,13 14,18 12,96 11,75
76-100 18,37 17,90 17,67 15,37
101-150 21,76 21,30 19,10 18,37
151-200 27,19 26,25 25,55 22,98
Luvan minimihinta on yleisökapasiteetin mukaan määritetty kymmenen tapahtuman hinta.
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.

 

Ravintolan vuosilupa, live 2024 Tapahtumien määrä vuodessa, hinta €/tapahtuma
Esityspaikan yleisökapasiteetti (ykp) XS 10-40 kpl S 41-70 kpl M 71-200 kpl L yli 200 kpl
1-24 8,35 7,77 7,25 6,07
25-50 10,79 10,05 9,64 8,68
51-75 15,86 14,86 13,58 12,31
76-100 19,25 18,76 18,52 16,11
101-150 22,80 22,32 20,02 19,25
151-200 28,50 27,51 26,78 24,08
Luvan minimihinta on yleisökapasiteetin mukaan määritetty kymmenen tapahtuman hinta.
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

 

Elävä musiikki tapahtumassa – käyttötapakohtaiset erityisehdot

Näissä käyttötapakohtaisissa erityisehdoissa tapahtumalla tarkoitetaan Asiakkaan kulloinkin järjestämää sellaista elävän musiikin tapahtumaa, jossa musiikin esittäminen on tapahtuman pääasiallinen sisältö tai merkitys ja joka sisältää teosten julkista esittämistä tapahtumassa läsnä olevalle yleisölle (”Tapahtuma”).

Asiakkaan järjestämänä tällaista tapahtumaa pidetään myös silloin, kun Asiakas järjestää tapahtuman yhdessä tai muutoin toimii yhteistyössä tapahtuman järjestämiseksi Musiikin käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen kanssa.

Käyttöluvan sisältö

Lupa kattaa

 • musiikin julkisen esittämisen elävänä musiikkina Tapahtumassa, joka järjestetään ilmoitetussa vakituisessa esityspaikassa tai jonka Asiakas järjestää muussa esityspaikassa. Tapahtumassa voidaan esittää elävää musiikkia orkesterin, solistin tai muun esiintyjän soittamana tai laulamana.
 •  musiikin julkisen esittämisen Tapahtumassa, joka on tarkoitettu Asiakkaan henkilökunnalle.
 • musiikin vähäisen julkisen esittämisen mekaanisena taustamusiikkina elävän musiikin välittömässä yhteydessä (kuten tauko- tai väliaikamusiikki) samassa esitystilassa. Käytettävien tallenteiden tulee olla laillisesti valmistettuja luvan tarkoitukseen käytettäviksi.

Lupa ei siten kata

 • muuta taustamusiikkia asiakastiloissa, taustamusiikkia ravintola-, kahvila- tai muussa vastaavassa toiminnassa taikka muissakaan yhteyksissä tai tiloissa.
 • konsertteja, musiikin tallentamista, eikä ilman Teoston erillistä suostumusta esitystilanteita mahdollisesti edeltävää musiikin välittämistä yleisölle.

Hinnat ja laskutus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan elävän musiikin hinnaston mukaisesti

 1. Asiakkaan ilmoittamien esityspaikan yleisökapasiteetin
 2. Tapahtumien lukumäärän
 3. Tapahtuman lipputulojen tai kuulijamäärän taikka muun Teoston Asiakkaalle ilmoittaman korvausperusteen mukaisesti.

Asiakas ilmoittaa etukäteen Teostolle edellä mainituissa korvausperusteissa tapahtuvista muutoksista.

Yleisökapasiteetilla tarkoitetaan esityspaikkaan enintään mahtuvaa asiakas- tai yleisömäärää (1 asp = 1 asiakas/m2 tai viranomaisen ilmoittama maksimimäärä).

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus

Teostolla on oikeus velvoittaa Asiakas toimittamaan Teostolle Tapahtumaan, esityspaikkaan, korvausperusteisiin, teosten käyttöön tai käyttöyhteyteen liittyviä tai muita sellaisia tietoja. Teosto ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista velvollisuuksista tai niitä koskevista muutoksista.

Arviolaskutus

Teostolla on oikeus arvioida Tapahtuman perusteella Asiakkaan Teostolle maksettavat tekijänoikeuskorvaukset, mikäli Asiakas laiminlyö toimittaa Teostolle sen Asiakkaalta pyytämät tiedot, tai Asiakkaan Teostolle ilmoittamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Ehtojen soveltamisjärjestys

Näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen lisäksi sovelletaan Teoston yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

 1. Käyttötapakohtaiset erityisehdot
 2. Teoston yleiset sopimusehdot.