Siirry sisältöön

Käyttöoikeuden myöntäminen av-alueella

Av-alueella käytettävät oikeudet jakautuvat esitys-, tallennus- ja synkronointioikeuksiin. Tuotantomusiikin tallennusoikeuksien sekä monien av-tuotantojen synkronointioikeuksien itsehallinnointi on ollut mahdollista jo ennen Teoston kevään 2019 asiakassopimusuudistusta. NCB ei siis ole kerännyt tai tilittänyt näiden tuotantojen tallennus- tai synkronointikorvauksia ilman erillispyyntöä oikeudenomistajilta.

Sekä tuotantomusiikin että NCB:n synkronointi- ja tallennusoikeuksien itsehallinnointimalli ovat edelleen voimassa. Uudistuksen myötä av-tuotantojen itsehallinnointimahdollisuudet laajenevat esitysoikeuksiin.  

Itsehallinnoinnissa olevat tuotannot

Tuotannot, joiden synkronointi- ja tallennusoikeudet ovat itsehallinnoinnissa ja joiden esitysoikeuksille voit halutessasi myöntää käyttöluvan itse:

 • Pitkät elokuvat
 • Mainokset
 • Kaupalliset lyhytelokuvat tai dokumentit

Tuotannot, joiden synkronointi-, tallennus- ja/tai esitysoikeuksille voit halutessasi myöntää käyttöluvan itse:

 • TV-tuotannot
 • ei-kaupalliset av-tuotannot (esim. oppilasvideot, oppilastyöt, lyhytelokuvat, dokumentit, jotka eivät mene elokuvateatterilevitykseen)

Teoston oikeudenomistaja voi myöntää itse käyttöluvan musiikkinsa käyttöön missä tahansa yksittäisessä av-tuotannossa.

Ehdot käyttöoikeuden myöntämiselle

 • Käyttöoikeuden voi myöntää vain, jos kaikki teosten säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat suostuvat siihen. Kaikkien teosten oikeudenomistajien tulee antaa kirjallinen suostumus käyttöluvan myöntämiseksi.
 • Käyttöoikeuden myöntämisestä tehdään Teostolle kirjallinen ilmoitus määrämuotoisella lomakkeella.  Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 päivää ennen haluttua itsehallinnoinnin alkamispäivää. 
 • Se, että teoksesta ei ole teosilmoitusta, ei vielä tarkoita, että teos on Teoston mandaatin ulkopuolella. 

Oikeudenomistajan myöntämä käyttölupa on voimassa vain ilmoitetussa av-tuotannossa, ilmoitettuna ajankohtana ja ennakkoon ilmoitetuissa välineissä (tv/suoratoistopalvelu). Teokset pysyvät muilta osin Teoston hallinnoinnissa.

Käyttöluvan voi myöntää enintään kahden vuoden ajaksi. Määräajan päättyessä teos palautuu Teoston hallinnointiin, ellei oikeudenomistaja uusi Teostolle tekemäänsä ilmoitusta.

Ilmoittaminen käyttöluvan myöntämisestä

Ilmoitus käyttöluvan myöntämisestä tehdään Teostolle määrämuotoisella lomakkeella, jossa oikeudenomistaja kertoo: 

 • Mitä oikeuksia hänen myöntämänsä käyttölupa koskee: esitys-, tallennus- ja/tai synkronointioikeudet
 • Aikaraamin, jonka ajaksi teokselle myönnetään käyttölupa. Käyttöluvan voi myöntää enintään kahdeksi vuodeksi. 
 • Koskeeko käyttölupa tv:ssä, suoratoistopalvelussa vai molemmissa esitettävää musiikkia.

Teosto ei lisensoi, valvo eikä tilitä kyseisen av-tuotannon esityskorvauksia ajalta, jolle oikeudenomistaja on myöntänyt itse luvan musiikkinsa käyttöön ja niiden oikeuksien osalta, jotka ovat itsehallinnoinnin piirissä.

AV-tuotannot: NCB:n itsehallinnointimalli

Tekijän ja kustantajan mahdollisuudet hallinnoida itse musiikkinsa liittämistä audiovisuaalisiin tuotantoihin (ns. synkronointi) määrittyvät sen mukaan, millaisessa tuotannossa musiikkia käytetään. Itsehallinnointi koskee sekä olemassa olevaa että tilausmusiikkia.

NCB:n itsehallinnointimalli koskee synkronointioikeuksia. NCB laskuttaa kopiokorvaukset myös niissä tapauksissa, kun synkronointi on itsehallinnoinnissa.

NCB hoitaa av-tuotantojen synkronointiluvat Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaiden puolesta seuraavissa tapauksissa:

NCB lisensoi musiikin käytön tv-tuotantoihin listahintojensa mukaisesti. Poikkeuksena ovat seuraavat ohjelmatyypit, jotka ovat itsehallinnoinnissa: tv-trailerit, tunnusmusiikki, johtoaihe (ks. sanasto) ja NCB-alueen (Pohjoismaat ja Baltian maat) ulkopuoliseen levitykseen menevät draamatuotannot.

NCB:n hinnasto tv-tuotannoille (pdf)

Esimerkiksi opastusvideot, oppilastyöt, lyhytelokuvat, dokumentit, jotka eivät mene elokuvateatterilevitykseen. NCB lisensoi musiikin listahintojensa mukaisesti.

NCB:n hinnasto muille av-tuotannoille (pdf)

Tekijä tai kustantaja hallinnoi itse musiikkinsa käyttöä (synkronointi) seuraavissa tapauksissa:

Musiikintekijä tai -kustantaja sopii musiikin käytöstä itse tuottajan kanssa ja laskuttaa musiikin käytön. Vaihtoehtoisesti tekijä* tai kustantaja voi pyytää NCB:ltä palvelua, jolloin NCB lisensoi ja laskuttaa synkronoinnin hänen puolestaan.

Musiikintekijä tai -kustantaja sopii musiikin käytöstä itse tuottajan kanssa ja laskuttaa musiikin käytön. Vaihtoehtoisesti tekijä* tai kustantaja voi pyytää NCB:ltä palvelua, jolloin NCB lisensoi ja laskuttaa synkronoinnin hänen puolestaan.

 

* Riippuen siitä, onko tekijällä kustannussopimus ja mitä siinä on sovittu

Musiikintekijä tai -kustantaja sopii musiikin käytöstä itse tuottajan kanssa ja laskuttaa musiikin käytön. Vaihtoehtoisesti tekijä* tai kustantaja voi pyytää NCB:ltä palvelua, jolloin NCB lisensoi ja laskuttaa synkronoinnin hänen puolestaan.

 

* Riippuen siitä, onko tekijällä kustannussopimus ja mitä siinä on sovittu

Musiikintekijä tai -kustantaja sopii musiikin käytöstä itse tuottajan kanssa ja laskuttaa musiikin käytön. Vaihtoehtoisesti tekijä* tai kustantaja voi pyytää NCB:ltä palvelua, jolloin NCB lisensoi ja laskuttaa synkronoinnin hänen puolestaan.

* Riippuen siitä, onko tekijällä kustannussopimus ja mitä siinä on sovittu

Voinko saada palvelua sen sijaan, että sovin itse musiikkini käytöstä itsehallinnoinnin piirissä olevissa av-tuotannoissa?

 • NCB tarjoaa palvelua niille musiikintekijöille ja kustantajille, jotka eivät halua itse sopia musiikkinsa käytöstä itsehallinnoinnin piiriin kuuluvissa tuotannoissa. Tällöin NCB neuvottelee ehdot ja hinnan musiikkisi käytölle sekä laskuttaa musiikin synkronointikorvaukset puolestasi. Palvelu edellyttää, että olet yhteydessä NCB:n Ulla Herpmaniin (puh. 09 6810 1256, av.fi@ncb.dk).
 • NCB:n provisio av-alueen palvelusta on 18 prosenttia. Provisio vähennetään tilityksen yhteydessä, eikä siitä lähetetä erillistä laskua.

Muistathan teosilmoituksen!

Jos sovit itse musiikkisi käytöstä esim. elokuvan tuotantoyhtiön kanssa, sinun ei tarvitse tehdä asiasta erillistä ilmoitusta Teostoon tai NCB:lle. Muistathan kuitenkin tehdä teosilmoituksen kaikista teoksistasi.

Tuotantomusiikin tallennusoikeuksien itsehallinnointi

Tuotantomusiikki on ammattikäyttöön tarkoitettua tunnus- tai taustamusiikkia, jota voidaan myydä mihin tahansa audio- tai av-tuotantoon. Se on tehty käytettäväksi esimerkiksi radio- ja tv-mainoksissa, tv-ohjelmissa, elokuvissa, yritysvideoissa ja verkkosivuilla. Tuotantomusiikkia kutsutaan myös nimillä katalogimusiikki, kirjastomusiikki, Production Music tai Library Music.

Teoston tekijäasiakas voi halutessaan rekisteröidä teoksensa tuotantomusiikiksi ja hallinnoida teoksen tallennusoikeuksia itse. Tämä edellyttää, että siitä tehdään itsehallinnointi-ilmoitus Teoston verkkopalvelussa. Jos teoksella on useampi tekijä, ilmoituksen tekijän täytyy huolehtia siitä, että kaikki teoksen osapuolet ovat tietoisia ja hyväksyneet teoksen rekisteröimisen tuotantomusiikiksi.

Muista esitysilmoitus

Kun rekisteröit teoksesi tuotantomusiikiksi, NCB ei kerää eikä tilitä kyseisen teoksen synkronointi- tai kopiokorvauksia. Teosto kerää ja tilittää esityskorvaukset myös tuotantomusiikista, joten teethän teosilmoitukset verkkopalvelussa myös tuotantomusiikiksi rekisteröidyistä teoksistasi.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!