Siirry sisältöön

Musiikkialan tilannekuva 11/2021: Tulevaisuus edelleen epävarma

24.11.2021

Music Finland on julkaissut päivitetyn musiikkialan taloudellisen tilannekuvan. Sen mukaan koronan aiheuttamien  tulonmenetysten ennustetaan nousevan  kahden vuoden ajalta kaikkiaan 470 miljoonaan euroon. Tästä valtion tuet ovat kompensoineet noin 93 miljoonaa euroa. Syksyn 2021 rajoitusten lievennykset ovat helpottaneet musiikkialan ahdinkoa jonkin verran mutta tilanne on edelleen hyvin hauras ja epävarma.

Tuoreen ennusteen mukaan musiikkialan kotimainen kokonaisarvo tuet huomioiden on laskenut yhteensä 350 miljoonalla eurolla. Vuonna 2020 arvo laski 208 miljoonalla eurolla ja vielä elokuussa vuodelle 2021 ennustettiin lähes yhtä mittavaa arvon laskua. Rajoitusten keventäminen ja koronapassin käyttöönotto on kuitenkin helpottanut tilannetta syksyllä ja nyt marraskuussa näkymät ovat hiukan valoisampia. Myös koronatuet ovat helpottaneet musiikkialan toimijoiden ahdinkoa. Kaikkiaan musiikkialan arvon ennakoidaan olevan tänä vuonna kuitenkin yli 140 miljoonaa alempi kuin vuonna 2019.

Music Finlandin eri lähteistä kokoaman ennusteen mukaan tilanne on edelleen hauras ja ala palautuu hitaasti. Käytännössä koko alan tilanteen ennustetaan palaavan pandemiaa edeltävälle tasolle aikaisintaan vuonna 2023, ja pahimmin kärsineen elävän musiikin sektorin osalta kenties tätäkin myöhemmin.

Valtio on tarjonnut musiikkialalle vuonna 2021 selvästi edellisvuotta enemmän tukea: kun vuonna 2020 valtiolta saadut tuet olivat vain 28,5 miljoonaa euroa, on tänä vuonna alaa tuettu jo kaikkiaan 64,1 miljoonalla eurolla. Tästä huolimatta tuet ovat kompensoineet alan toimijoiden tulonmenetyksistä vain pienen osan. Vaikka tiukilla olleen musiikkialan toimintaedellytykset ovat hiljalleen palaamassa, tukia tullaan tarvitsemaan myös tulevina vuosina koronapandemiasta toipumiseen.

Tekijänoikeuskorvauksiin koronapandemia on vaikuttanut monin eri tavoin. Eniten ovat vähentyneet elävästä musiikista saadut tekijänoikeuskorvaukset, mutta myös taustamusiikin korvaukset ovat vähentyneet. Toisaalta musiikin kulutus digitaalisissa kanavissa on kasvanut. Vuodelle 2021 ennustetaan 3 prosenttia pienempää tekijänoikeuskorvausten kertymää kuin vuonna 2019, kun vielä vuonna 2020 tekijänoikeussektorin kokonaisarvo laski 8 prosentilla edellisvuodesta. Tekijänoikeuskorvaukset tuloutuvat viiveellä, ja koronatilanne tulee siten vaikuttamaan korvauksiin vielä koronatilanteen helpotuttuakin. Arvion mukaan vuoden 2019 tasolla korvauskertymässä ollaan vasta noin vuonna 2023.

Vaikka toivoa on paljon ilmassa, koronatilanteen kiristyminen uudelleen tekee tilanteesta epävarman ja hauraan. Erilaiset yleisöt suhtautuvat koronariskiin vielä eri tavoin ja kestää pitkään, ennen kuin yleisöt palaavat täysmääräisesti tapahtumiin. Pitkän aikavälin ongelmia ovat esimerkiksi työvoimapula sekä osaamisen ja tiedon häviäminen, kun koronatilanne on pakottanut monet ammattilaiset vaihtamaan alaa. Panostusta tarvittaisiin nyt myös työllistämiseen, osaamiseen sekä sosiaaliturvan ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Mikäli rajoitusten tielle joudutaan uudelleen, tapahtumajärjestäjät tulevat ennusteen mukaan tarvitsemaan lisätukea.

Lue koko tilannekuva Music Finlandin sivuilta: Musiikkialan tilannekuva päivittyy 11/2021: Epävarmuus leimaa tulevaisuutta

Jaa somessa