Siirry sisältöön

Teosten suoja-aikaa koskeva lakimuutos voimaan 15.11.

29.11.2013

Eduskunta on hyväksynyt tekijänoikeuslain muutoksen, joka muuttaa sanoitettujen sävelteosten suoja-ajan laskentaa tietyissä tilanteissa. Ennen lainmuutosta sävellyksen ja sanoituksen suoja-aika laskettiin erikseen säveltäjän ja sanoittajan osalta.

Muutoksen jälkeen sekä sävellyksen että sanoituksen suoja-aika lasketaan viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuodesta sellaisissa teoksissa, joissa sanoituksella ja sävellyksellä on erityinen kiinteä yhteys. Tällaisia ovat teokset, joihin sanoitus ja sävellys on nimenomaisesti luotu silmällä pitäen niistä yhdessä syntyvää sävellysteosta.

Suoja-aikaa koskeva lakimuutos tuli voimaan 15.11.2013. Suoja-ajan pidennystä koskevaa säännöstä sovelletaan myös takautuvasti sanoitettuihin sävellysteoksiin, jotka on luotu ennen lain voimaantuloa, jos ainakin niiden sävellys tai sanoitus on edelleen suojattu lain voimaantulohetkellä.

Teoston tilitys- ja jakosääntötoimikunta valmistelee muutoksen käytännön vaikutuksia ja tuo mahdolliset lainmuutoksesta johtuvat tilitys- ja jakosäännön muutostarpeet Teoston kevätkokouksen päätettäväksi. Tiedotamme asiakkaillemme keväällä 2014, miten Teosto tulee käsittelemään uudelleen suoja-ajan piiriin tulevat teokset ja millaisia toimenpiteitä lakimuutos mahdollisesti vaatii teosten oikeudenomistajilta.

Jaa somessa