Siirry sisältöön

Teosto ja Musiikkituottajat kommentoivat EU-komission kantaa verkon alustapalveluista

27.05.2016

EU-komissio julkisti 25.5. linjauksia koskien verkon alustapalveluita ja digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa.  Äänitetuottajia edustava Musiikkituottajat – IFPI Finland sekä musiikintekijöiden tekijänoikeusjärjestö Teosto pitävät tärkeänä, että digitaalisen toimintaympäristön kehitystyössä ja linjauksissa huomioidaan luovien sisältöjen arvo ja tekijänoikeuksien merkitys.

Digitaalisia sisämarkkinoita valmisteleva EU-komissio katsoo, että panostaminen digitalisaatioon voi auttaa luomaan Eurooppaan 415 miljardin euron lisäkasvun ja satoja tuhansia työpaikkoja. Osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiatyötä keskustellaan paljon siitä, miten sisältöjä – esimerkiksi kuvia, kirjoituksia ja musiikkia – kulutetaan eri laitteissa ja palveluissa.

Komission tiedonanto ottaa kantaa verkossa toimivien alustapalveluiden, esimerkiksi Facebookin ja YouTuben kaltaisten palveluiden, toimintaan. Haasteena nähdään se, että alustapalvelut hyödyntävät muiden tekemää sisältöä riippumatta siitä, onko asiaan kysytty lupaa tai selvitetty tekijänoikeuksia. Sisältöjen avulla alustapalvelut keräävät kävijöitä ja kävijämäärien avulla mainostuottoja.

”Luovien alojen sisältömarkkinat ovat globaalisti kasvava alue, mutta eurooppalaisten markkinoiden kasvua ja innovaatioita hidastava ongelma on ns. arvokuilu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sisältöjen arvo siirtyy tällä hetkellä pääosin kansainvälisille alustapalveluille, mutta sisältöjen tekijät eivät saa korvauksia teostensa käyttämisestä tai maksettavat korvaukset ovat hyvin vähäisiä. Olisi oikeudenmukaista, että myös sisältöjen tekijät saisivat korvauksen luovasta työstään ja osansa kertyvistä tuotoista”, kuvailee Teoston yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden päällikkö Riikka Railimo.

Digitaloudessa alustapalvelut kilpailevat samoista kuluttajista ja tuotoista kuin sellaiset palvelut, joiden tarjoama sisältö on lisensoitua, kuten Netflix tai Spotify.

Komission tiedonannosta käy ilmi, että ns. reilun pelin sääntöjä halutaan vahvistaa digitaalisessa liiketoiminnassa. Sisältöjen käyttöön liittyen komissio korostaakin, että alustapalveluiden roolin yhä kasvaessa niiden tulee myös ottaa vahvempi vastuu toiminnastaan.  Kysymystä tullaan arvioimaan lainsäädännön tasolla EU:n tekijänoikeusjärjestelmän uudistuksessa tulevan syksyn aikana.

”Komission tulee palauttaa tasapaino markkinoille ja odotamme luonnollisesti, että Suomi nyt aktiivisesti tukee hanketta ja turvaa kotimaisen musiikin toimintaedellytyksiä ja tulevaisuutta digitaalisessa toimintaympäristössä. Pelisääntöjen pitää olla kaikille palveluille samat ja oikeudenhaltijoiden mahdollisuus tasavertaiseen neuvotteluasemaan tulee varmistaa”, toteaa Musiikkituottajien toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

Taustaa: Luovat alat digitalouden kiihdyttäjä

EU:n luovia aloja koskevan selvityksen (EY, 2014) mukaan eurooppalaisten luovien ja kulttuurialojen liikevaihto oli lähes 540 miljardia euroa vuonna 2012, mikä vastaa 4,2 % Euroopan bruttokansantuotteesta. Nämä alat työllistävät yli 7 miljoonaa ihmistä. Samanaikaisesti kun työllisyys kaudella 2008-2012 heikentyi yleisesti, luovilla ja kulttuurialoilla työpaikkojen kasvuvauhti oli 0,7 %.

Alustapalveluiden kokonaismarkkina-arvoksi Euroopassa arvioidaan noin 22 miljardia euroa, mistä keskimäärin 23 % liittyy suoraan luovien sisältöjen käyttöön, epäsuorasti vielä enemmän (Roland Berger, 2015).

Lue lisää:

Jaa somessa