Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Antti Auvinen
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Antti Auvinen: puheenjohtaja on Teostossa kaikkia musiikin tekijöitä ja kustantajia kokoava voima

Teoston jäsenet valitsivat säveltäjä Antti Auvisen järjestömme hallituksen puheenjohtajaksi  kevätkokouksessa 12.5.2022. Auvinen kertoo näkökulmassaan, miten luottamustehtävä avaa väylän tärkeään työhön osana arvokasta tekijöiden yhteisöä.

Olen ammatiltani säveltäjä. Olen tekijä, joka on työskennellyt freelancerina vuodesta 2004. Työskentelen usein erilaisten genrerajojen rajapinnoilla, rajoja myös ylittäen. Toimivan genre- ja myös muunlaisen rajat ylittävän yhteistyön edellytys on kyky, ja ennen kaikkea halu käydä dialogia. Eriäviä näkökulmia ja erilaisia tekemisen tapoja on osattava sovittaa yhteen kokonaisuutta ja yhteistä päämäärää palvellen. Yhteinen päämäärä saavutetaan yhdessä tekemällä.

Olen toiminut Teoston piirissä jo vuosien ajan, vuosina 2020–2022 Teoston hallituksen varapuheenjohtajana. Haluankin tässä yhteydessä toistaa viime kevätkokouksessa lausumani kiitokset aiemmalle Teoston hallituksen puheenjohtajalle, Kim Kuuselle ansiokkaasta ja esimerkillisestä toiminnasta puheenjohtajana. Varapuheenjohtajan positiosta käsin minulle syntyi hyvä käsitys siitä, miten Teoston hallitus voi käydä strategista vuoropuhelua Teoston johdon kanssa erilaisista tavoitteista, toiminnan suunnasta ja mahdollisuuksista tai haasteista. Ja erityisesti käydä keskustelua siitä, millaisia arvoja Teosto edustaa, edistää ja kantaa mukanaan toiminnassaan.

Toimin aiemmin myös Teoston tilitystoimikunnan puheenjohtajana. Tätä kautta olen saanut lisätä ymmärrystäni niistä monisyisistä ja osin monimutkaisistakin rakenteista ja prosesseista, joiden kautta tilitykset muodostuvat. Tunnistan, että kollektiivihallinnon prosesseja on mielekästä tarkastella myös kokonaisuuksina, alkaen esimerkiksi lisensoinnista ja päätyen tilityksiin.

Jäsenjärjestöistä on hyötyä sekä Teostolle että sen oikeudenhaltijoille

Teoston jäsenjärjestöt toimihenkilöineen ovat tulleet minulle tutuiksi Suomen Säveltäjien puheenjohtajuuden kautta. Olen vakuuttunut, että kolmen jäsenjärjestön eli Suomen Musiikkikustantajien, Suomen Musiikintekijöiden ja Suomen Säveltäjien piirissä on huomattavaa osaamista, josta on paljon hyötyä Teoston oikeudenhaltijoille ja tietysti itse Teostolle organisaationa.

Teoston jäsenjärjestöt ja niiden toimihenkilöt ovat voimavara sekä tärkeä osa keskustelevan, hyvin valmistellun, kaikkia oikeudenhaltijapiirejä koskevan päätöksenteon rakennetta.

Työskenneltyäni vuosien varrella lukuisissa Teoston toimikunnissa olen todellakin saanut läheltä nähdä sen, miten kiehtovan monisyinen ja laaja tekijänoikeusjärjestön toimintaympäristö on. Olenko masokisti sanoessani, että tämä kaikki vilpittömästi kiinnostaa minua. Ehkä, mutta olen oppinut elämään tämän ominaisuuden kanssa.

Teoston 68-lukuinen henkilöstö on myös erittäin oleellinen kaiken toiminnan onnistumisen kannalta. Olen saanut huomata millaista kykyä, osaamista ja intohimoa Teoston henkilöstön piirissä on. Musiikki todellakin voi olla voima.

Meillä oikeudenhaltijoilla on mielestäni varsin vahva ja osaava organisaatio tukenamme. En sano, että maailma on valmis, saati etteikö Teostolla olisi edessään paljon työtä, ja haasteita. Haluan sanoa, että meillä oikeudenhaltijoilla on yhteistyön, vuoropuhelun ja keskinäisen luottamuksen kautta hyvät mahdollisuudet olla vaikuttamassa siihen, että Teosto tulevaisuudessakin on osaltaan turvaamassa ja edistämässä ammattimaisen kotimaisen musiikin toimintaedellytyksiä.

Johtamistyylini on dialogia

Puheenjohtaja on Teostossa kokoava voima: ei sellainen, joka näyttäytyy riidan osapuolena. Puheenjohtajan tehtävä on työskennellä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaikkia oikeudenhaltijapiirejä kuullen, Teoston eduksi.

Teoston puheenjohtajalle on oleellista kattava alaspesifi osaaminen, aidosti laaja-alainen ymmärrys kollektiivihallinnosta sekä halu ja kyky käydä dialogia rajat ylittävästi.

Rajoilla tarkoitan tässä yhteydessä paitsi erilaisia musiikin tekemisen tapoja ja ansaintalogiikoita myös konkreettisesti maamme rajoja: pienen kielialueen verraten pienen tekijänoikeusjärjestön toimintakenttä on väistämättä kansainvälinen.

Ehkä hieman keventäen voisin todeta, että Teoston ulkopuolella tanskalaisella myötätuulella on hieman erilainen kohina verrattuna norjalaiseen tai irlantilaiseen myötätuuleen. Puhumattakaan siitä miten hollantilainen, ruotsalainen tai saksalainen, yhdessä tai ilman englantilaisia, rakentaa kollektiivihallintonsa tulevaisuutta. On oleellisen tärkeää havaita nyansseja: miten ja missä liittoutua ja kenen kanssa ja milloin ei. Mitä osaamista katsomme, että juuri Teostolla itsellään on oltava ja mitä voidaan hankkia muualta. Täysin keskeisiä, ajankohtaisia kysymyksiä Teostolle.

Toisaalta hyvin monenlaisia, Teostoa hyödyttävän, organisaatioiden rajat ylittävän dialogin ja yhteistyön käyttöyhteyksiä voi piirtää myös oman maamme sisälle. Ehkä kaikkein oleellisinta kuitenkin on, että Teoston puheenjohtajalla on halua ja kykyä käydä tätä dialogia sekä toteuttaa rajat ylittävää yhteistyötä Teoston sisällä.

Musiikki on monimuotoinen voima!

Musiikkia voi tehdä hyvin monella eri tavalla. Minä ymmärrän ja aidosti tunnistan erilaisten musiikin tekemisten yhdenvertaisen arvon.

Itse ehkä kuulun eniten siihen ihmisryhmään, joka suurimman onnen ja ”auvvon” hetkellä hyräilee Aarre Merikannon Olympiafanfaaria vuodelta 1939 yhdistellen siihen Šostakovitšin Leningrad Sinfoniaa, auvon määrästä riippuen. Silti, vaikkakin edustan tätä kenraalibassoihmisryhmää, minulle tuottaa vähintäänkin yhtä suurta tyydytystä ja mielihyvää karjua – tai virallisemmin yhteislaulaa – Stam1nan keikalla ”kaksi reittiä, yksi suunta”.

Muistan edelleen, kun ensimmäisen kerran kuulin Pave Maijasen säveltämän ja sanoittaman kappaleen Pidä Huolta. Muistan kylmät väreet. Ja allekirjoitan yhä silloisen ajatukseni, että tuossa musiikissa, sen sanoissa, on jotakin joka tavoittaa jotain paljon suurempaa kuin tämä maallinen vaelluksemme keskimäärin.

Musiikkia voi tehdä ja musiikin tekemisen eduista voi pitää huolta hyvin monella eri tavalla. Valittavana ei ole vain yhtä reittiä, mutta suunnan on oltava selvä. Teoston valintojen on oltava sellaisia, jotka rakentavat pienen kielialueen monimuotoisen musiikin arvokasta tulevaisuutta.

Tätä varten Teoston on oltava tulevaisuudessa elinvoimainen ja tehokas, merkityksellisesti kasvava tekijänoikeusjärjestö, jonka liiketoiminta voi hyvin ja kehittyy. On aivan keskeistä ymmärtää, että musiikki on kaiken muun arvokkaan ja merkityksellisen lisäksi myös elinkeino ja huomattavaa liiketoimintaa. Ja Teostosta tarkastellen, se ei ole ihan vähän se. 

Teosto on ylpeästi myös kulttuurinen toimija, joka kantaa osaltaan vastuuta edustamamme luovan alan kukoistavasta tulevaisuudesta. Kaikkea ei voi mitata rahassa, eikä Teoston tarvitse tehdä kaikkea itse. Teostolla oma hyvin merkittävä rooli oikeuksien hallinnoinnissa, lisensoinnissa, korvauksien keräämisessä ja tilittämisessä. Tämä ei poissulje sitä, etteikö Teostolla olisi silti huomattavaa potentiaalia toimia suunnannäyttäjänä ja arvojohtajana koko luovan alan tulevaisuutta rakennettaessa. Meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua ja kukoistaa.

Jaa somessa