Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Pasi Kostiainen
Kuva: Shutterstock

Korona pudotti Teoston keräämiä korvauksia miljoonilla euroilla

Alustavien lukujen mukaan Teosto keräsi viime vuonna noin seitsemän miljoonaa euroa vähemmän tekijänoikeuskorvauksia kuin 2019, arvioi Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen. Lopulliset luvut julkaistaan toukokuussa Teoston tilinpäätöksessä avoimuusraportissa.

”Korona vaikutti monien säveltäjien, musiikintekijöiden ja musiikkikustantajien viime vuoteen radikaalisti”, Risto Salminen sanoo.

Vuonna 2019 Teoston keräämät korvaukset olivat 72,1 miljoonaa euroa.

Summa putosi vuonna 2020. Vielä vahvistamaton korvauskertymä kyseiseltä vuodelta on 65,6 miljoonaa euroa.

Oikeudenomistajille maksettavien korvausten pudotusta pehmentävät MTV:n Teostolle maksamat noin 1,6 miljoonan euron lisäkorvaukset. Markkinaoikeus päätti MTV:n ja Teoston pitkään jatkuneen hinnoitteluerimielisyyden Teoston hyväksi. Asia koski vapaasti vastaanotettavien tv-kanavien (MTV, Sub, Ava) musiikinkäyttökorvauksia vuosina 2017-2019.

”Ilman tuota korvauksiin sisältynyttä kertaerää tekijänoikeuskorvaukset putosivat koronavuonna noin 12 prosenttia eli 8-9 miljoonaa euroa. MTV:n kertaerä huomioitunakin kokonaiskertymä putosi siis noin yhdeksän prosenttia”, Salminen sanoo.

Konserttialueen pudotus: 84 prosenttia

Koronapandemia ja sen kukistamiseksi tehdyt rajoitukset veivät viime vuonna esiintyvien taiteilijoiden esiintymiskorvaukset. Isku ei valitettavasti jää tähän: Teoston konserttialueen tilitykset romahtivat, koska musiikin julkinen esittäminen loppui vuosi sitten maaliskuussa kertarysäyksellä lähes täysin.

Oikeudenomistajat menettivät käytännössä kokonaan sen keskeisen livemusiikin sesongin, joka kestää maaliskuusta elokuun loppuun.
Risto Salminen

”Oikeudenomistajamme menettivät käytännössä kokonaan keskeisen livemusiikin sesongin, joka kestää maaliskuusta elokuun loppuun.”

Konserttialue onkin musiikin käyttöalueista se, joka romahti koronan seurauksena eniten: vuonna 2019 Teosto keräsi tältä alueelta korvauksia 5,2 miljoonaa euroa, mutta viime vuonna vain 850 000 euroa vielä vahvistamattomien lukujen mukaan.

”Eli pelkästään konserttialue putosi noin 84 prosenttia. Tässä näkyy suoraan koronan ja yhteiskunnan sulkutoimien vaikutus”, Salminen toteaa.

Hän muistuttaa, että erityisesti kesätapahtumissa ja festivaaleilla esitettävästä musiikista 70-80 prosenttia on kotimaista.

Viime vuonna soittamatta jäänyt musiikki heijastuu säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille maksettaviin tekijänoikeuskorvauksiin. Kun teoksia ei konsertissa esitetä, ei tekijänoikeuskorvauksiakaan silloin kerry.

Nyt on hiljaista pankkitileillä.

Laskua myös radiossa ja televisiossa

Konserttitoiminta, elävä musiikki oli selkeästi koronakatastrofialuetta, mutta kulkutaudin vaikutukset näkyvät myös muualla.

”Kaupallinen televisio ja radio kokivat viime vuonna myös kovia. Koronalla katsotaan olleen vaikutuksia myös median toimintaan. Teostolle maksetuissa korvauksissa kaupallinen televisio laski parisenkymmentä prosenttia edellisvuoteen nähden, kaupallinen radio hieman vähemmän, alustavien lukujen mukaan noin 18 prosenttia”, Salminen kertoo.

Kaupallisen median korvausten lasku selittyy median mainosliikevaihdon muutoksilla. Tekijänoikeuskorvausten hinnoittelu perustuu kaupallisessa mediassa keskeisesti mainosliikevaihtoon. Siksi mainostulojen lasku näkyy selkeästi myös tekijänoikeuskorvauksissa.

Ainoa Teoston lisensiointialue, jonka käyrä näytti viime vuonna ylöspäin edellisvuoteen verrattuna, oli musiikin online-käyttö.

”Online-alue oli valopilkku, joka osoitti immuniteettinsa myös koronalle”, Salminen sanoo.

Online-alue jaetaan audiovisuaaliseen puoleen ja online-audiopalveluihin. Ensimmäiseen lasketaan muun muassa video-demand -palvelut, Netflix ja vastaavat. Online-audiopalveluihin kuuluvat puolestaan musiikin suoratoistopalvelut kuten Spotify sekä muun muassa Facebook ja YouTube.

”Audiovisuaalisen puolen online-palvelujen korvaukset kasvavat edellisvuoteen verrattuna noin kymmenen prosenttia. Online-audiopalvelujen kasvu on suorastaan hurjaa: alustavien lukujen mukaan kasvua on jopa 35 prosenttia.”

Eli se näkyi ja kuului, kun ihmiset eivät päässeet elävän musiikin äärelle: musiikkia kulutettiin kotona ja etänä.

Ulkomaan tulot kasvoivat

Kasvua oli myös ulkomailta tulevissa Teosto-tilityksissä. Tosin sen osalta ei kannata heitellä lakkia ilmaan, että korona olisi tällä kukistettu ja kuitattu – edes viime vuoden vaikutusten osalta.

”Uskomme, että koronan vaikutukset näkyvät näissä ulkomailta tulevissa korvauksissa vasta tänä vuonna”, Salminen arvelee.

Ulkomailta tuleviin esityskorvauksiin lasketaan niin Teoston asiakkaiden tekemän musiikin saama radio- ja tv-soitto kuin musiikin esittäminen elävänäkin.

Tähän alueeseen saattavat vaikuttavat myös yksittäiset onnistumiset, kansainvälisiksi hiteiksi nousevat kappaleet sekä vaikkapa jonkin biisin valinta osaksi mainoskampanjaa isolla markkina-alueella.

”Isot osumat ja menestystarinat ovat merkityksellisiä. Ne näkyvät Teoston liikevaihdossa sillä viiveellä, joka meillä kansainvälisestä toiminnasta tulevassa tuloutuksessa väistämättä on.”

Entä mistä Teoston liikevaihtoon ja Teoston oikeudenomistajien tilityksiin saadaan kasvua niitä hittejä odotellessa?

Kun musiikin esittämisestä maksettavat korvaukset ovat tärkein tulonlähde useimmille tekijöille, on koronan seurauksena roihahtanut liekkeihin jo pitkään käyty keskustelu suoratoistopalvelujen ja digitaalisen musiikkijakelun tulonjaosta. Se kohtelee tekijöitä huonommin kuin vielä kymmenen vuotta sitten jollain tavalla toiminut fyysisten äänitteiden kauppa.

Teosto osallistuu neuvotteluihin oikeudenmukaisemman tulonjaon toteutumiseksi.

”Se on pitkä ja monipolvinen kysymys, jota pyrimme osaltamme viemään neuvotteluissa läpi. Tavoite on reilummassa tulonjaossa ja järkevässä korvaustasossa”, Salminen sanoo.

Edunvalvojina pyrimme myös pitämään huolen, että kaikille digitaalisten palveluiden tarjoajille saadaan samat pelisäännöt. Tekijänoikeusdirektiivi on tarkoitus saattaa eduskunnan kevätistuntokauden aikana voimaan kansallisesti. Selkeät säännöt tarvitaan poistamaan oikeudellinen tulkinnanvaraisuus, joita alustantarjoajien vastuuasemaan on aikaisemmin liittynyt.

Jaa somessa
Lue lisää