Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Mika Nikula
Kuva: Mika Nikula

Puls-tuki tuo keikkajärjestäjille uusia mahdollisuuksia

Kaiken musiikin pitää olla samanarvoista.

Liian usein musiikin tukien jako tapahtuu kuitenkin monitulkintaisin ”taiteellisin perustein”, jaon suuntautuen epätasapainoisesti musiikkikentän eri puolille.

Musiikin genret ovat pirstaloituneet entisestään. Samalla kilpailu samoista artisteista on kasvanut ja festivaalit ja klubit tarjoavat kävijöilleen musiikkia myös ydinalueensa ulkopuolelta.

Esimerkiksi loisto-orkesteri Amorphiksen musiikista voidaan nauttia nykyään perusfestivaalien ja klubien lisäksi vaikkapa Savonlinnan Oopperajuhlilla tunnelmallisessa Olavinlinnassa.

Tarjonnan monipuolistuminen on pelkästään hieno asia. Valitettavasti tuet ja avustukset eivät kuitenkaan ole pysyneet täysin muutoksen perässä.  Taiteellisempina pidettyjen tapahtumien subventointi aiheuttaa vääristymää kentällä ja ajaa kaupallisena pidetyt toimijat ahtaalle.

Onneksi aina välillä nähdään uusia avauksia ja tukia myös klubeille ja festivaaleille. Ensimmäisenä varsinaisena tukena tälle sektorille saatiin MES:in jakama Vaka-tuki. Myös veikkausvaroja saatiin populaarikentälle ”Kaveri keikalle mukaan” –toiminnan kautta.

Uutta tukimuotoa putkeen

Musiikkiala ottaa avosylin vastaan myös uuden Puls-tuen.  Tuki on Nordisk Kulturfundetin alkuvuonna lanseeraama uusi tuki, jonka suunnittelussa ovat olleet mukana pohjoismaiset livekentän järjestöt, Suomesta Rock-klubien liitto.

Tuen suuruus tulee olemaan ensimmäisenä vuonna pohjoismaisesti noin 500 000 euroa ja sen pariin tulee pääsemään 35 keikkapaikkaa ja festivaalia.

Tuen tarkempi kuvaus löytyy täältä ja sitä voivat hakea kaikki vakituisesti keikkoja järjestävät tahot, jotka tuovat esiintyjiä vuoden aikana vähintään kahdesta eri Pohjoismaasta.

Hakeminen kannattaa aina

Suomen Rock-klubien liiton puheenjohtajana toivon, että klubit, festivaalit ja kulttuuritalot ovat haun suhteen aktiivisia.

Näitä avauksia ei tule hirveän usein ja monelle taholle tuki toimintaan on enemmän kuin tervetullutta.

Toivon alan toimijoiden myös muistavan, että tuen hakeminen ei ole mitään säälipisteiden hakemista, vaan normaalia toimintaa. Tuen avulla pystymme tarjoamaan entistä mielenkiintoisempaa ohjelmaa ja artisteja yleisöillemme ja edesauttamaan suomalaisten artistien pääsyä isommille pohjoismaisille markkinoille.

Hakekaa siis ihmiset, hakekaa.

Nimittäin jos näille tuille ei löydy kiinnostusta, toimii se merkkinä virkamiehille ja säätiöille siitä, että populaarimpaa kenttää ei kannata tukea. Nyt on oikea hetki nostaa myös meidän ääntämme, aktivoitua ja järjestäytyä.

Liian monta klubia, festivaalia ja hienoa konserttipaikkaa on jo kaatunut turhaan.

Mika ”Nixon” Nikula
Hallituksen puheenjohtaja
Suomen Rock-klubien liitto ry

Hae tukea ja lue lisää: Nordisk kulturfond

Jaa somessa