Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Kaisa Huikuri
Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Yhteishallinnointilaki astui voimaan – mitä se tarkoittaa?

Onko kyseessä täysin uusi laki? Mistä moinen?
Kyllä vaan, laki on täysin uusi. Sen taustalla on vuonna 2014 hyväksytty EU-direktiivi. Sitä on ajanut ennen muuta EU:n komissio, joka haluaa yhtenäistää tekijänoikeushallinnon sääntelyä ja käytäntöjä  unionin alueella.

Komissio kiinnitti jo 2000-luvun alussa huomiota siihen, että tekijänoikeusjärjestöt ovat oikeuksien ja korvauksien välittäjinä tietynlaisia markkinoiden solmukohtia ja että niillä on huomattavaa taloudellista arvoa hallinnoitavanaan. Luovat alathan ovat esimerkiksi suuri työllistäjä Euroopassa ja kulttuurilla on paljon kysyntää.  Immateriaalisten tuotteiden markkina-arvo on ollut koko ajan kasvussa.

Komissio haluaa direktiivin avulla mm. edistää tekijänoikeusjärjestöjen välistä kilpailua ja varmistaa, että oikeuksien hallinnointi toimii hyvin ja on tasalaatuista koko EU:ssa. Taustalla on yli 100 vuotta vanha perinne, jossa useimmat tekijänoikeusjärjestöt ovat toimineet ensisijaisesti omissa maissaan. Nyttemmin internet on teknisesti avannut mahdollisuuksia musiikin ja muiden sisältöjen kuluttamiseen paljon laajemmin ja tehokkaammin. Tämä on luonut painetta myös tekijänoikeuksien vastaavaan liikkuvuuteen.

Vaikuttaako Brexit tähän jotenkin?

Jää nähtäväksi, miltä osin Englanti jää tai voi jäädä ylikansallisen tekijänoikeussääntelyn ulkopuolelle ja onko tämä maalle edullista. On mahdollista, että Brexitin seurauksena  suurimpien mannereurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen vaikutusvalta EU:ssa entisestään vahvistuu.

Lain myötä Teoston asiakassopimusta uudistettiin. Mikä muuttui? 

Merkittävin muutos musiikintekijöiden kannalta on se, että Teoston hallinnoimat oikeudet on jaettu oikeusluokkiin ja asiakas voi irrottaa oikeuksiaan tai maantieteellisiä alueita Teoston hallinnoinnista, jos niin haluaa.

Samalla on kuitenkin syytä  muistuttaa siitä, että kansainvälisen sopimusverkostonsa avulla Teosto hoitaa jatkossakin asiakkaidensa oikeuksien hallinnoinnin myös silloin, kun heidän musiikkiaan soitetaan ulkomailla. Eli kansainvälisen uran vuoksi ei ole mitään tarvetta vaihtaa järjestöä. Teosto on edelleen paras järjestö hoitamaan tekijöiden taloudellisia oikeuksia Suomessa; tunnemme markkina-alueen paremmin kuin kukaan muu ja asiakkaat saavat tehokkaasti tekijänoikeustulonsa meidän kauttamme myös jatkossa.

Mitä hyötyä laista on luovan työn tekijöille?

Tekijät voivat vertailla jatkossa, mitkä tekijänoikeusjärjestöt tarjoavat parhaita palveluita tai mikä niiden kustannustaso on. Muutoksen tuoma mahdollisuus tai hyöty koskee ehkä konkreettisimmin niitä tekijöitä, joiden tuotanto on selkeästi kansainvälisessä levityksessä.

Laki ei edellytä Teoston asiakkailta mitään toimenpiteitä. Musiikintekijä voi jatkaa asiakkuuttaan kuten tähänkin asti. Tarjoamme oikeuksien kokonaisvaltaisen hallinnoinnin jatkossakin suomen kielellä ja toimintaamme kehittäen.

Direktiivissä on määritelty tarkasti, mistä asioista järjestöjen tulee viestiä asiakkailleen, mutta pohjoismaiset järjestöt ovat olleet viestinnässään avoimia tähänkin saakka.

Konkreettinen ulospäin näkyvä muutos ovat esimerkiksi Teoston uudet jäsenyyskriteerit.  

Kutsutaanko Teostoa nykyään yhteishallinnointiorganisaatioksi?

Virallisesti pitäisi kutsua. Mutta kyllä me edelleen arkikielessä olemme tekijänoikeusjärjestö. Teosto on jatkossakin rekisteröity aatteellinen yhdistys.

Millainen prosessi lain implementointi on ollut Teoston (tekijänoikeudesta väitöskirjankin tehneelle) asiantuntijalle?

Sanoisin, että pitkä ja monimuotoinen. Teostossa valmistautuminen uuden lain voimaantuloon aloitettiin syksyllä 2014 sen jälkeen, kun direktiivi oli tullut EU:ssa hyväksytyksi. Sääntömuutoksia ja asiakassopimuksen uudistamista on valmisteltu yhdessä Teoston jäsenjärjestöjen kanssa, joten oikeudenhaltijoiden edustajat ovat koko ajan olleet aktiivisesti hankkeessa mukana.

Yhteishallinnointilain voimaantuloon liittyvät ensimmäisen vaiheen isoimmat asiat on nyt Teostossa tehty. Jatkossa elämme uuden lain mukaisesti ja huomioimme, mitä se meiltä edellyttää.

Kuka valvoo, että Teostossa noudatetaan yhteishallinnointilakia?

Teoston ja muiden tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus sekä kilpailulain osalta Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Lue lisää: Oikeudenhaltijoiden sopimus uudistui

 

Jaa somessa