Siirry sisältöön

Usein kysyttyä: musiikin käyttö näyttämöteoksissa

19.12.2013

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 

Mitä kriteeristössä mainittu musiikkibrändi tarkoittaa?
Brändi voi olla artistiin tai musiikintekijään liittyvä (esim. näytelmät, jotka kertovat Abbasta, Beatlesista, John Lennonista, Juice Leskisestä jne.), mutta esim. Urho Kekkosesta tehty näytelmä ei täytä musiikkibrändi-kriteeriä.

Näytelmässä käytettävillä kappaleilla on seitsemän eri musiikinkustantajaa, pitääkö luvat kysyä kriteerien täyttyessä kaikilta musiikkikustantajilta erikseen?
Kyllä, jos kriteeristö täyttyy ja kaikki seitsemän kustantajaa itsehallinnoivat omistamaansa musiikkia.

Miten kustantajan hinta musiikille määräytyy?
Hinnoittelusta sopivat kustantaja ja teatteri keskenään.

Jos käytän näyttämöesityksessä mekaanista eli äänitteeltä soitettua musiikkia (esim. cd-levy, mp3), täyttääkö myös se kriteerit eli kuuluuko se itsehallinnointiin?
Ei, näyttämöteoksissa käytetty mekaaninen musiikki ei täytä kriteereitä eli sen käyttölupia hallinnoi Teosto ja riittää, kun toimitat näytäntökausien jälkeen näyttämöteoksessa käytetyn musiikin tiedot Teostolle. HUOMAATHAN, että edellä mainittu ei koske tanssiteoksia! Tanssiteoksissa myös levyltä soitettu musiikki kuuluun itsehallinnoinnin piiriin, jos muut tanssiteoksille määritetyt kriteerit täyttyvät.

Jos teatterikappaleessa on elävää musiikkia soittava orkesteri, mutta näyttelijät eivät laula, täyttyvätkö kriteerit?
Kyllä.

Jos musiikki tulee täysin playbackina äänitteeltä ja näyttelijät eivät itse laula, täyttyvätkö kriteerit?
Jos näyttelijät eivät laula lainkaan, kriteerit eivät täyty, vaan musiikkia käsitellään kuten muutakin mekaanista eli äänitteeltä soitettua musiikkia.

Teatterissamme on puhenäytelmä, jossa käytetään taustalla musiikkia äänitteeltä. Miten toimin?
Ilmoita musiikkitiedot Teostolle näytäntökauden jälkeen. Ns. mekaaninen eli äänitteeltä soitettava musiikki ei täytä kriteereitä.

Missä tapauksissa ilmoitan musiikkitietoja Teostolle?
–    Jos kriteerit musiikinkäytön suhteen eivät täyty ilmoita näyttämöteoksen musiikkitiedot näytäntökausien jälkeen Teostolle nettisivuiltamme löytyvällä lomakkeella.
–    Jos kriteerit täyttyvät, mutta osa teoksista on itsehallinnoituja ja osa Teoston hallinnoimia, ilmoita Teostolle vain ei-itsehallinnoidut teokset
–    Ilmoita Teostolle kaikki mekaanisen musiikin (äänitemusiikki) teokset

Tarvitsenko musiikinkäyttöön muita lupia kuin Teoston luvan?
Jos soitat musiikkia äänitteeltä (cd-levy, mp3 tai muu vastaava) tarvitset musiikinkäyttöön luvan myös Gramexilta. Gramex hallinnoi musiikinkäyttölupia laulajien, soittajien, kapellimestareiden ja äänitteiden tuottajien puolesta ja kerää  ja tilittää heille kuuluvat musiikinkäyttökorvaukset.

Jos tallennat näyttämöesityksen omaan käyttöösi ja/tai haluat myydä, lahjoittaa tai jaella tallennetta esimerkiksi omilla nettisivuillanne, voit tarvita myös erillisen musiikin tallennusluvan sekä Teostolta että Gramexilta. Lisätietoja tästä saat tarvittaessa Teoston ja Gramexin asiakaspalveluista.

Miten minuuttimäärä lasketaan tanssiteatterissa, jos siihen sisältyy monta erillistä koreografiaa?
Erillisten koreografioiden – esimerkiksi kolmen pienoisbaletin – musiikkiminuutit lasketaan aina yhteen. Minuuttimäärään lasketaan mukaan vain sävelletyt teokset. Esim. ambienssia, siirtymätunnelmamusiikkia tai muuta musiikkia kahden tai useamman teoksen välillä ei lasketa mukaan musiikkimäärään.

Lasketaanko äänisuunnittelu mukaan minuuttimäärään?
Äänisuunnittelu lasketaan mukaan musiikkiminuuttien määrään, jos kyseessä on sävelletty teos.

Näyttelijät laulavat näytelmässä yhden Madonnan kappaleen, pitääkö minun kysyä tätä varten erillinen lupa?
Ei tarvitse, jos näytelmässä on vain yksi kappale, jonka näyttelijät esittävät livenä: kriteerit eivät tässä tapauksessa täyty.

Miten toimitaan ulkomailla tuotettujen produktioiden osalta, joita esitetään Suomessa?
Luvat ja musiikin käyttöoikeudet on hoidettava ja selvitettävä etukäteen jo lähtömaassa alkuperäisen tuottajan toimesta.

Miten toimitaan silloin, jos teatteri tekee produktion kunnallisille vanhainkodeille ja käy niissä esittämässä näytelmää?
Jos kunta on vanhainkodeissa tapahtuvien esitysten järjestäjä, kuntien Teoston kanssa tekemä sopimus kattaa musiikinkäyttöluvat. Kuntasopimus ei kuitenkaan kata suuria oikeuksia tai kunnallisten teattereiden toimintaa.

Mitä tapahtuu, jos olen jo sopinut hinnasta kustantajan kanssa, mutta emme käytäkään sovittua musiikkia näyttämöteoksessamme tai näytäntö ei toteudu?
Kustantaja ja teatteri sopivat myös tästä menettelytavasta keskenään musiikin käytön ehdoista sopiessaan.  

Haluaisin antaa palautetta musiikin kustantajille näyttämöteosten musiikinkäyttöluvista, kenen puoleen voin kääntyä?
Voit ottaa yhteyttä Suomen Musiikkikustantajat ry:n toiminnanjohtajaan Jari Muikkuun, jari.muikku(at)musiikkikustantajat.fi.

Jaa somessa