Siirry sisältöön

Koronatilanne – kansainväliset tekijänoikeusjärjestöt

09.04.2020

Teostolla on vastavuoroisuussopimus yli 70 ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa. Niiden kautta asiakkaamme saavat korvauksia myös silloin, kun heidän musiikkiaan esitetään ulkomailla. Seuraamme muiden maiden tilannetta aktiivisesti ja ylläpidämme tilannekuvaa koronaviruksen vaikutuksista musiikkialaan maailmalla.

päivitetty 5.5..2020
 

Ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt keräävät omasta maastaan korvaukset asiakkaidemme musiikin käytöstä ja tilittävät korvaukset Teostolle. Teosto tilittää korvaukset edelleen omille asiakkailleen. Teosto tilittää ulkomailta maksettuja korvauksia omille asiakkailleen neljä kertaa vuodessa.

Tekijänoikeusjärjestöt maailmalla ovat raportoineet hoitavansa korvausten keräämistä ja tilittämistä pääosin normaalin aikataulun mukaisesti. Järjestöissä on siirrytty etätyöhön ja toiminnan jatkuvuus on turvattu. Koronaviruksen vaikutus korvausten kertymiseen on kuitenkin merkittävä, kun elävän musiikin alue on kaikissa maissa käytännössä pysähtynyt. Järjestöjen arvion mukaan liikevaihdon lasku tulee olemaan 10-20% luokkaa riippuen tilanteen kestosta.

Tälle sivulle päivitämme tilannekuvaa keskeisimmistä maista saamistamme tiedoista. Eurooppalainen kattojärjestömme GESAC pitää yllä kokoomasivua, jonne on kerätty eri maiden tekijänoikeusjärjestöjen tiedotteita ja toimenpiteitä: https://authorsocieties.eu/covid-19-response/
Teoston toimista Suomessa voit lukea täältä

Espanja – SGAE

Espanjassa on julistettu kansallinen hätätila, joka sisältää myös ulkonaliikkumisen voimakkaan rajoittamisen 25.4. asti. Välttämättömät palvelut kuten ruokakaupat ja apteekit pysyvät auki, mutta kaikki muut toiminnot ovat suljettuina.

Musiikin tekijöille SGAE on avannut kaikkiaan 15 miljoonan euron hätärahaston, josta oikeudenomistajat voivat hakea 3 000 euron taloudellisia ja sosiaalisia avustuksia. Myös ennakkomaksuja myönnetään jäsenille enintään 30 % viimeisimmän tilityksen summasta. Järjestö on järjestänyt henkistä tukea eristyksestä kärsiville jäsenilleen sekä organisoinut ateriakuljetuksia ikääntyneille jäsenille.  SGAE on avannut tukilinjan musiikin tekijöille, jossa heitä opastetaan erilaisissa tukimuodoissa ja niiden hakemisessa. Lue lisää SGAEn sivuilta.                          

Espanjan hallitus tukee asuntovelallisia, vaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja ilman työtä jääviä työntekijöitä kaikkiaan 200 miljardin tukipaketilla.

Iso-Britannia – PRS For Music

PRS For Music on suorittanut maaliskuun tilityksen ja myös huhtikuun tilityksen odotetaan sujuvan normaalisti.

Musiikin tekijöitä PRS for Music tukee perustamansa PRS-hätäapurahaston kautta. Rahastoon voi tehdä myös lahjoituksia ja PRS lanseerasi lisäksi ison virtuaalitapahtuman, jonka kautta rahastoa pystyi tukemaan. Maksimissaan 1000 punnan avustuksia myönnetään yksilöllisen tarpeen arvioinnin perusteella. Lue lisää PRS:n sivuilta

Musiikin käyttäjiltä ei tällä hetkellä peritä viivästysmaksuja. Lisäksi tarjotaan joustoja asiakkaille, jotka ovat ajautuneet maksuvaikeuksiin. Britannian hallitus on julkistanut tukipaketin yrityksille ja freelancereille, jossa se sitoutuu maksamaan 80 % palkoista jotta yritykset eivät irtosanoisi työntekijöitään.

Italia – SIAE

Italia on yksi koronaviruksesta eniten kärsivistä maista. Iltalian tekijänoikeusjärjestö SIAE arvioi, että koronaviruksen vaikutus kerättäviin korvauksiin on -200 miljoonaa euroa.

Musiikin tekijöille SIAE on perustanut 500 000 euron hätäsolidaarisuusrahaston, josta on ostettu mm. 2 500 ruokapakkausta erityisen haavoittuvassa tilanteessa oleville jäsenille jäsenille. Lisäksi ollaan valmistelemassa 60 miljoonan euron tukirahastoa, jonka tarkoituksena on kompensoida tekijänoikeuskorvauksien menetyksiä seuraavien kahden vuoden aikana. Yhdistyksen rahoitusvaroista valmistellaan myös maksimissaan 50 miljoonan euron lainaohjelmaa, josta myönnettäisiin monivuotisia korottomia lainoja kassavirtavaikeuksista kärsiville jäsenille. Valtion taholta 10% yksityisen kopioinnin hyvityksestä on osoitettu oikeudenomistajien tukemiseen.

Musiikin käyttäjiltä SIAE on peruuttanut ravintoloiden ja tapahtumapaikkojen lupamaksut 17. huhtikuuta asti. SIAE on myös hyväksynyt erityistariffit online-tapahtumiin ja kannustanut sosiaalisen median kampanjoilla striimattujen tapahtumien järjestämiseen. Italian hallitus on avannut 130 miljoonan euron hätärahaston elokuvateatteri-, audiovisuaali- ja live-viihdeyrityksille.

Norja – TONO

Norjan TONO on ilmoittanut tilittävänsä tekijänoikeuskorvaukset normaalin aikataulun mukaisesti.

Musiikin tekijöille TONOlla on  15 miljoonan kruunun stipendirahaston, josta on voinut hakea avustuksia 15. huhtikuuta asti.

Musiikin käyttäjiltä TONO ei peri lisenssimaksuja näiden ollessa suljettuna. Lisäksi musiikin striimaamisesta on julkaistu järjestön sivuilla erityinen opas ja tapahtumien siirtämistä verkkoon on pyritty helpottamaan.

Lisäksi TONO on julkaissut oman podcastin, jossa se käsittelee koronakriisin vaikutuksia.  Lue lisää TONOn sivuilta.

Ranska – Sacem

Ranskan Sacem on ilmoittanut suorittavansa tilitykset normaalin aikataulun mukaisesti. Viimeisin tilitys on suoritettu 4.4. Julkisten tilaisuuksien loppuminen ja ravintoloiden sulkemisen vaikutukset tulevat näkymään etenkin tammikuun 2021 tilityksessä.

Musiikin tekijöille Sacem on julkistanut 43 miljoonan euron tukipaketin. Tukipaketti koostuu suurelta osin tekijänoikeuskorvausten ennakoista. Ennakkojen takaisinmaksu on lykätty vuoden 2021 jälkeiseen aikaan ja ne voidaan jaksottaa enintään viidelle vuodelle. Musiikin kustantajille varattu avustusohjelma on saanut miljoonan euron lisärahoituksen.

Musiikin käyttäjiltä tekijänoikeusmaksujen periminen on keskeytetty baarien ja ravintoloiden osalta. Asiakkaille on laadittu maksusuunnitelmat siten, että toiminnan jälleen käynnistyessä maksut eivät ole liian raskaita. Tapahtumajärjestäjiä ja festivaaleja tuetaan vaikka tapahtumat jouduttaisiinkin peruuttamaan.

Lue lisää SACEMin sivuilta.

Ruotsi – STIM

Ruotsin STIM on ilmoittanut suorittavansa tilitykset normaalin aikataulun mukaisesti. Maaliskuun tilityksen jälkeen seuraavat tilitykset ovat tulossa 19.5. ja 16.6.2020. 

Musiikin tekijöille STIM on avannut mahdollisuuden ennakkotilityksiin. Tilityksiä voi pyytää ennakkoon vähintään 10 000 kruunun tilitykset edellisenä vuona saanut musiikin tekijä. Ennakkomaksuihin on varattu kaikkiaan 50 miljoonaa ruotsin kruunua. 

Musiikin käyttäjistä suurimmissa vaikeuksissa ovat hotellit ja ravintolat. STIM on suhtautunut hyvin joustavasti laskutus- ja sopimusehtoihin tukeakseen musiikkia käyttäviä asiakkaitaan.

Ruotsin hallitus on julkistanut 500 miljoonan euron tukipaketin kulttuurialalle. Yhteisessä vaatimuksessaan musiikkiteollisuuden kanssa STIM on mukana vaatimassa toimenpiteitä ruotsalaisen musiikin tulevaisuuden turvaamiseksi.

Lue lisää STIMin sivuilta

Saksa – GEMA

Saksan tekijänoikeusjärjestö GEMA suorittaa tilitykset normaalin aikataulun mukaisesti. Viimeisin tilitys on maksettu 1.4.2020.

Musiikin tekijöille GEMA on julkistanut enintään 40 miljoonan euron hätäapuohjelman. Sen ensimmäinen osa on suunnattu esiintyville musiikintekijöille, jotka ovat menettäneet tuloja tapahtumien ja konserttien perumisen myötä. Toinen osa, ns. korona-avustusrahasto on tarkoitettu muihin koronasta aiheutuviin avustustarpeisiin. Katso lisätietoja ohjelmasta täältä. Lisäksi GEMA on lanseerannyt digitaalisen konserttisarjan #GEMAstage, jossa se esittelee kiinnostavia tulokkaita live-konserteissa Facebook-tilillään. Ks. https://www.facebook.com/GEMA/

Musiikin käyttäjiä GEMA tukee esimerkiksi peruuttamalla lupamaksut ravintoloilta ja tapahtupaikoilta ajalta, jolloin ne ovat suljettuna. Lisäksi on julkaistu erityisohjeet live-striimauksen lupamenettelystä. Saksan hallitus on myös julkistanut peräti 1200 miljardin euron koronatukipaketin. Siihen sisältyy mm. pienille yrityksille jaettava 9000-15000 euron ”helikopteriraha”, jolla yritetään osaltaan auttaa yrityksiä selviämään pahimman yli. Saksan hallitus on korvamerkinnyt 50 miljardia pelkästään pienyrittäjille ja eri alojen freelancereille.

Tanska – Koda

Tanskan tekijäoikeusjärjestö on ilmoittanut tilittävänsä tekijänoikeuskorvaukset normaalin aikataulun mukaisesti. Huhtikuun tilitystä on aikaistettu viikolla. Koda tilittää tekijänoikeuskkorvauksia kuukausittain ja livealueen vaikutukset tulevat näkymään osittain jo toukokuun tilityksessä.

Musiikin käyttäjiltä Koda ei peri musiikin käyttömaksuja näiden ollessa suljettuna. Kaikki laskutus on lakkautettu huhtikuun ajaksi. Näin ollen vuoden toiselta kvartaalilta tullaan laskuttamaan maksut vain kahden kuukauden ajalta. Kaupallisille radioasemille Koda on myöntänyt 25 prosentin alennuksen mainosmarkkinan romahtamisen vuoksi. Striimattavista konserteista Koda ei peri korvauksia, mikäli niihin ei myydä maksullisia lippuja. Maksullisista striimattavista konserteista Koda perii alennettua maksua.

Tanskan hallitus on myös julkistanut avustuspaketin freelancereille ja taiteilijoille.

USA – Ascap, BMI, Sesac

USA:n tekijänoikeusjärjestöt työskentelevät etäjärjestelyin mutta toiminnot kyetään hoitamaan normaalisti. Myös tilityksiä ollaan tekemässä suunnitellusti, joskin esimerkiksi BMI lupaa aikaistaa tilityksiään hieman. Vaikutukset tilityksiin tulevat näkymään pääasiassa tammikuun 2021 tilityksissä. Digitaalisten kanavien tilityksistä odotetaan kuitenkin nousua. Lue lisää BMI:n sivuilta

Musiikin tekijöille on julkaistu oma sivusto, jossa musiikkialan järjestöt jakavat jäsenilleen neuvoja, vinkkejä, ladattavia asiakirjoja ja yhteisön tukea korona-aikana. Ks. https://musiccovidrelief.com/ ASCAPin omalla kampanjasivustolla ”Music Unites Us” on samoin koottu tietoa, kysymyksiä ja tukea musiikintekijöille koronatilanteessa: https://musicunitesus.bandzoogle.com/home

Musiikkijärjestöt (ASCAP, BMI, SESAC SONA, NMPA, NSAI, SGA ja NSAI) tekevät myös yhteistyötä ja ovat lähettäneet kongressille vetoomuksen, jossa muistutettiin musiikkialan huomioimisesta taloudellisissa tukipaketeissa. USA:n hallitus on julkistanut 2,2 triljoonan dollarin hätäapupaketin, jossa on huomioitu suurin osa vaatimuksista ja tuettu merkittävällä tavalla mm. pk-yrityksiä.

Jaa somessa