Siirry sisältöön
Kirjoittaja: Björn Ulvaeus / CISAC, käännös: Hanna Möttönen
Kuva: Kristian Pohl / Zap PR

Björn Ulvaeus: yhtenäisyydellä turvaamme musiikin tekijöiden aseman tekoälyn neuvottelupöydissä

Kansainvälisen tekijänoikeusjärjestön CISACin vuosiraportin 2024 esipuheessa puheenjohtaja Björn Ulvaeus kertoo järjestön vaikuttamistoimista tekoälyn sääntelyn saralla. Esipuheessaan Ulvaeus muistuttaa, että muutosten pyörteissä luovien alojen tulee pitää yhtä ja huolehtia siitä, että tekijöiden äänet tulevat keskustelussa kuulluiksi.

Viimevuotisessa CISACin yleiskokouksessa Meksikossa minua pyydettiin puhumaan omista näkemyksistäni tekoälyn suhteen, sen vaikutuksista luoviin tekijöihin ja siitä, kuinka luovien alojen tulisi tekoälyyn reagoida. En puhunut ainoastaan CISACin puheenjohtajana, vaan myös lauluntekijänä ja taiteilijana, jota tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet kulttuurin kehityksessä kiehtovat ja innostavat.  

Tekoälystä ja sen vaikutuksista tulevaisuuteemme ei tiedetä vielä paljoakaan. Paneelikeskusteluissa ja sitä seuranneista keskusteluista kävi ilmi, että CISACin yleiskokouksen viesti oli yhtenäinen – ja kiireellinen sellainen. 

Viestimme oli, että tekoälyn myötä luova ala kokee suurimman mullistuksen koskaan. Jotta voimme valmistautua, meidän on toimittava nyt. Emme voi jäädä odottamaan, kuinka tilanne kehittyy tai antaa teknologiayritysten ja päättäjien istua neuvottelupöydissä, kun luovat tekijät jäävät huoneiden ulkopuolelle.

Päinvastoin meidän on tuotava äänemme kuuluviin, jotta ne kuullaan hallitusten korkeimmalla tasolla. Meidän on oltava järjestäytyneitä ja yhtenäisiä sekä etsittävä globaaleja ratkaisuja. Lisäksi meidän täytyy tehdä sisäistä yhteistyötä CISACin yhteisössä, jotta voimme suojella järjestöidemme edustamien miljoonien tekijöiden oikeuksia ja elinkeinoa. 

CISACin tavoitteena on turvata luovien tekijöiden tulevaisuus 

Yleiskokouksesta on nyt vuosi aikaa. Voin tyytyväisenä todeta, että paljon on tapahtunut sen jälkeen. Olemme vieneet viestimme päättäjille ja keskustelleet kansainvälisten johtajien kanssa. Olemme antaneet monia lausuntoja kansallisissa lainsäädäntöelimissä. Aiheen monimutkaisuudesta huolimatta olemme onnistuneet rakentamaan perustelumme kolmen periaatteen ympärille.

Periaatteita ovat tekijöiden oikeus päättää omien teoksiensa käytöstä, tekijöiden oikeus saada työstään reilu korvaus sekä lakisääteiset läpinäkyvyysvelvoitteet, joita tekoälytoimijoiden on noudatettava, kun he hyödyntävät tekijänoikeuksella suojattuja teoksia. 

Matka on pitkä ja tehtävää on paljon, mutta aktiivisuutemme on jo tuottanut tulosta. Eurooppa on perinteisesti ollut tekijöiden oikeuksien suunnannäyttäjä, ja nyt Euroopan unioni on hyväksynyt uuden tekoälyasetuksen, jonka valmisteluun osallistuimme aktiivisesti CISACin varapuheenjohtajien kanssa. Laki edellyttää avoimuutta, mikä on tärkeä askel ja voi toimia esimerkkinä muulle maailmalle. CISAC ja kansainvälinen verkostomme ovat ainutlaatuisessa johtoasemassa, kun lainsäädäntö tulee lähitulevaisuudessa lisääntymään. 

Tavoitteemme on edelleen sama kuin vuoden takaisessa yleiskokouksessa: varmistaa, että tekijät saavat äänensä kuuluviin ja vaikuttaa uuteen lainsäädäntöön. CISACin vuosikertomus nostaa tekoälyn esiin prioriteettina ja käsittelee seuraavia askeleitamme tekoälyn saralla. 

Tekoäly voi olla loistava työkalu, muttei koskaan luovien tekijöiden oikeuksien kustannuksella. Tekijänoikeuden konsepti on ollut ja on edelleen merkittävä kulttuurinen ja taloudellinen tekijä, eikä sitä saa heikentää tekoälyn varjolla. Meidän on yhdistettävä voimamme ja jatkettava päättäjiin vaikuttamista tämän tärkeän asian puolesta myös tulevana vuonna. Meidän täytyy pysyä yhtenäisinä ja järjestäytyneinä sekä pitää tekijöiden etu aina toimintamme keskiössä. 

Lue CISACin vuosiraportti täältä. 

Teksti on käännös CISACin julkaisemasta kirjoituksesta. 

Mikä on CISAC? 

CISAC on johtava kansainvälinen tekijänoikeuksien kattojärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu yli 225 tekijänoikeusjärjestöä yli 116 maassa. CISAC edustaa maailmanlaajuisesti yli viittä miljoonaa tekijää kaikilta taiteenaloilta: musiikista AV-tuotannosta, draamasta, kirjallisuudesta ja kuvataiteesta. CISACin puheenjohtajana toimii ruotsalainen lauluntekijä, muusikko, laulaja, kitaristi, tuottaja ja ABBA-yhtyeen jäsen Björn Ulvaeus. Teosto on yksi CISACIn jäsenyhdistyksistä.

Jaa somessa
Lue lisää